Projekty Badawcze


Metoda leczenia dużych ubytków tkanki kostnej u chorych onkologicznych z wykorzystaniem inżynierii tkankowej in vivo

Akronim: iTE
Numer: STRATEGMED3/306888/3/NCBR/2017
Program/Konkurs: STRATEGMED3
Jednostka finansująca: NCBR
Kierownik projektudr hab. inż. Wojciech Święszkowski, prof. PW
Funkcja: lider
Czas realizacji: 2017-2020

Opis

Głównym celem projektu jest opracowanie nowatorskiej metody regeneracji dużych ubytków tkanki kostnej u chorych onkologicznych opartej o zastosowanie rusztowań oraz inżynierii tkankowej in vivo (iTE). W metodzie tej, w pierwszym etapie po usunięciu guza kości w miejsce ubytku zostanie zaimplantowany nowoczesny element wypełniający ubytek (spacer) i jednocześnie uwalniający leki przeciwbakteryjne, oraz wspierający radio- i/lub chemioterapię. W tym samym czasie nowoczesne bioaktywne i biodegradowalne rusztowanie zostanie wszczepione w ciele pacjenta ektopowo, w obszarze wspomagającym tworzenie nowej tkanki. Po wytworzeniu in vivo nowej tkanki kostnej, spacer zostanie usunięty, a prefabrykowany płat (produkt inżynierii tkankowej) zostanie pobrany i zaimplantowany w miejscu ubytku żuchwy, zapewniając jej funkcjonalność fizjologiczną i estetyczną. Osiągnięcie celu wymaga opracowania nowoczesnego spacera, bioaktywnego rusztowania, oraz metody ich wzbogacania w czynniki bioaktywne. Opracowane rozwiązania zostaną przebadane, zarówno w warunkach in vitro jak i in vivo, na modelach małych i dużych zwierząt.


Biodrukowanie 3D rusztowań z wykorzystaniem żywych wysp trzustkowych lub komórek produkujących insulinę w celu stworzenia bionicznej trzustki

 

Akronim: BIONIC
Numer: STRATEGMED3/305813/2/NCBR/2017
Program/Konkurs: STRATEGMED3
Jednostka finansująca: NCBR
Kierownik projektu: Fundacja Badań i Rozwoju Nauki
Funkcja: konsorcjant
Czas realizacji: 2017-2019

Opis
W Polsce, 2,5 miliona osób żyje z cukrzycą z czego 200 000 ma cukrzycę typu I. Według WHO liczby te się podwoją do roku 2030. Przeszczepianie wysp trzustkowych ma ograniczone zastosowanie ze względu na to, że proces izolacji niszczy wyspowe unaczynienie I macierz zewnątrzkomórkową. W wyniku tego ponad połowa wysp obumiera w ciągu pierwszych dni po transplantacji. Biodrukowanie tkanek jest coraz bardziej rozpowszechnione, udało się już przeszczepić pęcherz I tchawicę wykonane na takich drukarkach. Ograniczeniami, które należy przejść ażeby uzyskać rusztowanie z wyspami (bioniczną trzustkę) gotowe do przeszczepienia to ustalenie odpowiedniego środowiska do druku wysp (na razie wyspy przeżywają drukowanie, ale ich czynność jest ograniczone ze względu na zastosowane hydrożele). Ważne jest też doprowadzenie unaczynienia do wysp. Celem badania jest zbudowanie funkcjonalnej bionicznej trzustki składającej się z macierzy, naczyń i wysp, a w przyszłości z komórek produkujących insulinę.


Model in vitro warstwy barwnikowej siatkówki oka ludzkiego

BIOMEMEBRANE

M-era_Net

EU flag

 

 

 

 

Akronim: BIOMEMBRANE                                                                                                                                                           Numer: 2016/23/Z/ST8/04375
Program/Konkurs: UNISONO
Jednostka finansująca: NCN
Kierownik projektudr hab. inż. Wojciech Święszkowski, prof. PW
Funkcja: konsorcjant
Czas realizacji: 2017-2020

Naukowcy z Polski i Włoch podjęli się sprostać jednemu z największych wyzwań na froncie walki ze zwyrodnieniem plamki żółtej oka. Centrum Badawcze Piaggio na Uniwersytecie w Pizie jest koordynatorem projektu badawczego BIOMEMBRANE, którego celem jest opracowanie „bionicznego oka” (z wykorzystaniem mikro- i nano- materiałów bioaktywnych) w celu przetestowania skuteczności leków i opracowania spersonalizowanych terapii makulopatii.

Projekt otrzymał około 500 000 euro dofinansowania w ramach sieci Mera.Net, która ma wspierać i zwiększać koordynację europejskich programów badawczych w dziedzinie inżynierii materiałowej. Polska jest zaangażowana w struktury sieci poprzez Narodowe Centrum Nauki (NCN). Polskim koordynatorem projektu jest prof. Wojciech Święszkowski.

„W ciągu trzech lat trwania projektu zamierzamy opracować zintegrowaną platformę biomedyczną, zdolną do naśladowania struktur oka w celu optymalizacji testów farmaceutycznych i personalizacji terapii zwyrodnienia plamki żółtej”, wyjaśnił prof. Giovanni Vozzi z Uniwersytetu w Pizie. „Spodziewamy się, że projektowane urządzenie będzie miało istotny wpływ na zmniejszenie kosztów ponoszonych przez służbę zdrowia”, podsumował Vozzi.

W projekt zaangażowane są: Politechnika Warszawska (Polska), Uniwersytet w Pizie (Włochy), Uniwersytet w Lizbonie (Portugalia) oraz firmy z branży biomedycznej: SNC Fibers (Republika Południowej Afryki) i Allinky Biopharma (Hiszpania).

Opis
Zwyrodnienie plamki żółtej oka jest obecnie główną przyczyną występowania ślepoty wśród starszych osób na świecie. Nie powoduje ona co prawda całkowitej ślepoty, przyczynia się jednak do stopniowego pogarszania się ostrości widzenia w miarę jak postępuje degeneracja unaczynienia plamki żółtej. Dotychczas nie powstała żadna metoda zapobiegania ani leczenia AMD. Prowadzone obecnie badania naukowe pozwalają jednak coraz lepiej zrozumieć procesy komórkowe i biochemiczne zachodzące we wczesnej fazie zwyrodnienia plamki żółtej. Wciąż jednak tajemnicą pozostaje przyczyna zmian zwyrodnieniowych. Głównym celem projektu BIOMEMBRANE jest opracowanie oraz wytworzenie modelu in vitro, mającego w założeniu wspomóc tworzenie nowych strategii terapeutycznych starczych zmian zwyrodnieniowych plamki żółtej. Oczekuje się, że opracowanie modelu in vitro warstwy barwnikowej siatkówki połączonego z siecią naczyń krwionośnych naczyniówki oka pozwoli na przeprowadzanie wiarygodnej oceny nowych terapii, i że opracowany model znacząco przyczyni się do obniżenia kosztów ponoszonych rokrocznie przez publiczną służbę zdrowia na terapię pacjentów cierpiących na starcze zwyrodnienie plamki żółtej. W projekcie planuje się wykorzystanie innowacyjnych technik wytwarzania struktur mikro i nanometrycznych z bioaktywnych materiałów w celu jak najbardziej wiernego odtworzenia struktur spotykanych w ludzkim oku. Jedną z takich technik jest metoda elektroprzędzenia, umożliwiająca wytworzenie włóknistych struktur o nanometrycznej rozdzielczości. W ten sposób planuje się w projekcie odtwarzać strukturę macierzy pozakomórkowej tkanek oka. Z kolei sieć naczyń krwionośnych ma być odtwarzana metodą litograficzną. Wytworzone struktury odpowiadające zasiedlonej żywymi komórkami warstwie barwnikowej siatkówki oka oraz sieci naczyń krwionośnych naczyniówki zostaną zintegrowane w jedną całość a następnie podłączone do pompy perystaltycznej tworząc pierwszy bio-mimetyczny oraz dynamiczny model in vitro bariery pomiędzy warstwą barwnikową siatkówki a naczyniówką.
Podsumowując, projekt ma na celu zbudowanie biotechnologicznej platformy, która może się przyczynić do znaczącego obniżenia kosztów oraz czasochłonności prac eksperymentalnych poprzez odtworzenie warunków patofizjologicznych, tak trudnych do analizy w warunkach in vivo. Wykorzystanie opracowanej platformy biotechnologicznej powinno również pozwolić na przeprowadzanie testów skuteczności nowych leków.


Multidisciplinary European training network for development of personalized anti-infective medical devices combining printing technologies and antimicrobial unctionality

Akronim: PRINT-AID
Nuner.: H2020-MSCA-ITN-2016
Konkurs: European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under the Marie Skłodowska-Curie grant agreement No 722467
Jednostka finansująca: Horizon 2020
Kierownik projektu: dr Karita Peltonen, University of Helsinki
Funkcja: consortium member
Czas realizacji: 2016 – 2020

Project description

The mission of PRINT-AID is to provide multi-disciplinary training in microbial biofilms, 3D-printing technologies and in vivo infection models. PRINT-AID consortium will offer a training programme for early-stage researchers to exploit the power of emerging technologies in order to explore innovative routes to counteract biofilm caused infections in medical devices. Our aim is to proof the value of developing a new generation of safer 3D-printed personalised medical devices with antimicrobial functionalities. We are going to use investigational drugs which inhibit bacterial colonisation or kill bacteria. These compounds will be incorporated in the medical device structure itself during the 3D printing process and they are expected to be released from there during a long period of time. By using 3D-printing, we can also customise the devices to fit the needs of the patients. The chances of this project to provide a safer alternative for pharma devices are really significant. In the project, state-of-the-art printing technologies will be combined with new in vitro and in vivo biofilm models as well as new tools for data integration and standardisation. The project brings together the leaders of their own areas in the personalised medicine and medical devices sector. The students have an opportunity to work both in the collaborating companies and in academia. The project also offers great opportunities for young researchers to move from academy into industry and vice versa, and get exposed to both environments.


Promoting patient safety by a novel combination of imaging technologies for biodegradable magnesium implants

 

Akronim: MgSafe
Program: Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Networks (ITN-ETN)
Finansowanie: Horyzont 2020
Kierownik projektu: dr hab. inż. Wojciech Święszkowski, prof. PW
Funkcja: konsorcjant
Czas realizacji: 2018-2022

www.mgsafe.eu
youtu.be/-Q5pOo6UKys

Opis

MgSafe is a European Training Network within the framework of Horizon 2020 Marie Skłodowska-Curie Action (MSCA) 2018.
Within this action, 15 Early Stage Researchers (ESRs) address the optimisation of imaging technologies for biodegradable magnesium implants. Fractures are typically treated with non‐degradable metal implants, which commonly require surgical removal after complete bone healing. From the health care and patients’ point of view, degradable implants provide a viable, cost effective and patient friendly alternative. In 2013, the first degradable metal implant made from a Mg‐alloy (compression screw of partner SYNTELLIX) was CE certified and has be implanted into several 100 patients so far. Monitoring implant performance and degradation with the existing imaging techniques is a challenge The ESRs of MgSafe will push the imaging modalities towards their limits to monitor the degradation processes of emerging Mg implants optimally and non‐invasively in animal models with high spatial and temporal resolution.The results of MgSafe will substantially increase the level of safety for patients currently treated with Mg‐based implants and will boost the further development of imaging modalities also on a clinical level. MgSafe will educate a new generation of young researchers needed for the development of high‐tech medical devices.


Novel Scaffold-based Tissue Engineering Approaches to Healing and Regeneration of Tendons and Ligaments

Akronim: START
Numer: STRATEGMED1/233224/10/NCBR/2014
Program/Konkurs: STRATEGMED1
Jednostka finansująca: NCBR
Kierownik projektudr hab. inż. Wojciech Święszkowski, prof. PW
Funkcja: lider
Czas realizacji: 2014-2018

Opis
Projekt START korzysta z najnowszych osiągnięć i wiedzy w dziedzinie inżynierii materiałowej, nanotechnologii i medycyny, łącząc je z technikami biologii komórkowej i obrazowania w celu opracowania udoskonalonego sposobu leczenia dla pacjentów ze zdegenerowanymi/ uszkodzonymi tkankami miękkimi układu mięśnio-szkieletowego jakimi są ścięgna i więzadła. Mimo postępów w leczeniu urazów tych tkanek, kwestia optymalnej metody ich leczenia nie została nadal rozwiązana. Głównym celem projektu jest opracowanie nowatorskich metod inżynierii tkankowej wspomagających gojenie i regenerację ścięgien i więzadeł. Spersonalizowana metoda inżynierii tkankowej sterowanej in-situ poprawi regenerację ścięgien/więzadeł poprzez zastosowanie terapii z podawaniem komórek macierzystych poprzez zastosowanie nastrzyków oraz inteligentnych trójwymiarowych rusztowań komórkowych (skafoldów). Rusztowania o złożonej bio-mimetycznej mikro- i nano-strukturze oraz składzie chemicznym dostarczą do miejsca leczenia niezbędne czynniki biologiczne oraz komórki macierzyste pochodzące z tłuszczu (ADSC). Takie skafoldy „na miarę” zapewnią sprzyjające warunki do regeneracji tkanki, angażując dodatkowo endogenne komórki macierzyste/progenitorowe organizmu do wspólnego formowania tkanki. Dodatkowo rusztowanie tkankowe ze względu na swoją specjalną konstrukcję pozwoli na ciągłą modulację procesu regeneracji poprzez dostarczanie bezpośrednio w miejsce uszkodzenia, komórek macierzystych, cytokin oraz mechaniczną stymulację tkanki w trakcie całego okresu terapii. Modulacja ta zależeć będzie od etapu odbudowy tkanki oraz wyników analizy biomarkerów in situ. Metoda inżynierii tkankowej sterowanej in-situ wymagać będzie opracowania nowych nieinwazyjnych technik obrazowania i metod analitycznych monitorowania procesu regeneracji tkanek. Realizacja tego typu interdyscyplinarnych strategii dla inżynierii tkankowej powinna znacznie poprawić skuteczność leczenia schorzeń ścięgien i więzadeł.

Realizacja projektu pozwoli na uzyskanie fundamentalnej wiedzy na temat regeneracji ścięgien i więzadeł, która będzie mogła zostać wykorzystana w praktyce klinicznej. Zaprojektowane trójwymiarowe rusztowania tkankowe na bazie syntetycznych i naturalnych biomateriałów wzbogacone w cytokiny oraz komórki macierzyste pozwolą na opracowanie skutecznej metody leczenia/odbudowy uszkodzonych tkanek. Ponadto, opracowana w ramach projektu trójwymiarowa metoda monitorowania oraz analizy danych bazująca na zastosowaniu mikrotomografii oraz ultratomografii pozwoli na nieinwazyjne obserwowanie oraz ocenę tkanek podczas gojenia i regeneracji w warunkach klinicznych.


Opracowanie polskiego komplementarnego systemu molekularnej nawigacji chirurgicznej dla potrzeb leczenia nowotworów

Akronim: MentorEye
Numer: STATEGMED1/233624/4/NCBR/2014
Program/Konkurs: STRATEGMED1
Jednostka finansująca: NCBR
Kierownik projektudr hab. inż. Wojciech Święszkowski, prof. PW
Funkcja: konsorcjant
Czas realizacji: 2014-2018

Opis
Głównym celem tego projektu jest stworzenie i przygotowanie do wdrożenia nowatorskiej, komputerowo-molekularnej metody systemu nawigacji chirurgicznej do leczenia chorób onkologicznych. Choroby onkologiczne są drugą przyczyną śmierci w Polsce i przyczyną 17% niepełnosprawności. Opracowanie proponowanych technologii prowadzi do znacznego postępu w przezwyciężaniu chorób onkologicznych, zarówno na poziomie profilaktyki, jak i leczenia. Opiera się na wynikach badań naukowych dotyczących personalizacji w leczeniu. Projekt koncentruje się na opracowaniu nowatorskiego systemu nawigacji chirurgicznej, wspieranego przez mechanizmy molekularne nowotworowych wektorów rAAV, do śródoperacyjnego precyzyjnego oznaczania guza i jego radykalnej resekcji. Zadaniem PW jest opracowanie znaczników fizycznych dla rejestracji położenia i nawigacji guza nowotworowego w systemie MentorEye.


Wielofunkcyjne kompozytowe biomateriały nanowłókniste dla inżynierii obwodowej tkanki nerwowej

Akronim: Nano4Nerves
Numer: 2013/11/B/ST8/03401
Program/Konkurs: OPUS 6
Jednostka finansująca: NCN
Kierownik projektudr hab. inż. Wojciech Święszkowski, prof. PW
Funkcja: lider
Czas realizacji: 2014-2018

Opis
Wpływ następstw uszkodzeń oraz przewlekłych chorób nerwów na jakość życia oraz koszty socjoekonomiczne z tym związane są niezwykle istotne. Uszkodzenia obwodowego układu nerwowego są niezwykle częste i powodują różnego rodzaju ograniczenia w funkcjonowaniu mięśni, a także mogą prowadzić do niezwykle bolesnych neuropatii. Głównym projektu było opracowanie oraz charakteryzacja wielofunkcyjnych kompozytowych biomateriałów nanowłóknistych (WKBN) na bazie poliestrów alifatycznych, polimerów przewodzących, białka pochodzenia naturalnego oraz enkapsulowanego czynnika wzrostu. Autorzy postawili hipotezę, iż nowoczesny biomateriał tego typu, przypominający swoją budową mikro- i nanostrukturę macierzy pozakomórkowej naturalnej tkanki (ECM), posiadający zdolność lokalnego kontrolowanego uwalniania czynników bioaktywnych oraz zdolność przewodzenia impulsów elektrycznych, będzie wspomagał różnicowanie się komórek macierzystych pochodzących z tłuszczu (ADSC) w kierunku komórek nerwowych zarówno w warunkach in vitro, jak i in vivo.W ramach projektu wytworzono dwa rodzaje WKBN: WKBN na bazie nanowłókien kompozytowych (BL) oraz WKBN na bazie nanowłókien kompozytowych typu rdzeń-otoczka (CS), przy pomocy zmodyfikowanej techniki elektroprzędzenia z polimeru syntetycznego, białka naturalnego oraz polimeru przewodzącego z enkapsulowanym czynnikiem wzrostu tkanki nerwowej. Biodegradowalny poliester – kopolimer poli(l-laktydu) z poli(e-kaprolaktonem) stanowił osnowę wytwarzanego materiału, który w celu uzyskania zdolności przewodzenia został wzbogacony o nietoksyczny polimer przewodzący- polianilinę. Aby uzyskać odpowiedni skład chemiczny biomateriału naśladujący skład ECM do kompozytu dodane zostało białko naturalne:kolagen wybrane W celu zapewnienia miejscowego i kontrolowanego uwalniania czynnika bioaktywnego, czynniki wzrostu NGF był enkapsulowany: w osnowie w przypadku WKBN kompozytowych typu BL oraz wewnątrz rdzenia w przypadku WKBN typu rdzeń-otoczka. W celu właściwej ewaluacji postawionej w projekcie hipotezy przeprowadzone zostały zarówno badania in vitro obydwu typów WKBN. z udziałem ADSC oraz zastosowaniem stymulacji elektrycznej. W przeprowadzonych badaniach określony został wpływ metody enkapsulacji czynnika wzrostu warunkujący jego kinetykę̨ uwalniania oraz obecność́ polimeru przewodzącego w kompozytach na wzrost, morfologię oraz różnicowanie ADSC w kontakcie z WKBN. Badaniom poddany został także wpływ przewodności nanowłókien i stymulacji elektrycznej na kinetykę uwalniania czynników wzrostu. Dodatkowo zbadana została biofunkcjonalność WKBN w formie rusztowania 3D in vivo w małym modelu zwierzęcym – szczurze. Realizacja badań in vivo miała na celu zdobycie wiedzy na temat mechanizmu regeneracji tkanki in vivo w obecności nowoczesnego skafoldu oraz ADSC. Rezultaty przeprowadzonych badań pozwalają na poszerzenie wiedzy z zakresu doboru odpowiednich technik oraz składu przy wytwarzaniu materiałów do aplikacji medycznych oraz pełniejsze poznanie interakcji tego typu materiałów z żywą tkanką. Wiedza zdobyta poprzez analizę otrzymanych wyników może stanowić podstawę do zaprojektowania oraz wytworzenia nowoczesnej degradowalnej prowadnicy nerwu obwodowego. Może ona zostać zastosowana w regeneracji nerwów obwodowych i być alternatywą dla obecnie stosowanych, niedoskonałych metod chirurgicznych.


Opracowanie trójwymiarowego modelu guza kości z zastosowaniem dwóch rodzajów rusztowań tkankowych

 

Akronim:BonTuMod
Numer: 2/POLTUR-1/2016
Program/Konkurs: I konkurs polsko-turecki
Jednostka finansująca: (NCN/NCBiR/ inne): NCBR
Kierownik projektudr hab. inż. Wojciech Święszkowski, prof. PW
Funkcja: lider
Czas realizacji: 2016-2018

Opis

Głównym celem projektu było zastosowanie inżynierii tkankowej w celu wytworzenia 3D modelu guza kości w warunkach in vitro oraz zbadanie możliwości jego zastosowania jako modelu do badania skuteczności konwencjonalnych terapii nowotworowych. W tym celu opracowane zostały dwa rodzaje rusztowań 3D, na których w warunkach in vitro wyhodowany został guz. Wytworzone z PLGA/TCP skafoldy posiane zostały komórkami nowotworowymi, ludzkimi komórkami kostnymi oraz komórkami naczyń krwionośnych w celu wytworzenia struktury naśladującej strukturę guza. W badaniach modelu wykorzystane zostały techniki badawcze takie jak SEM, CT, badania mechaniczne, immunohistochemia oraz analiza oddziaływań materiał-komórka. Cytotoksyczna reakcja komórek na podawane leki stanowiła wskaźnik dokładności modeli w odwzorowaniu nowotworu kości. Opracowany model może pomóc stworzyć fizjologiczne środowisko do testowania nowoczesnych leków przeciwnowotworowych, może być również stosowany w medycynie spersonalizowanej do wyboru najbardziej skutecznych leków dla poszczególnych pacjentów przy zastosowaniu w modelu własnych komórek pacjenta.


Zastosowanie trójwymiarowego drukowania, biologii komórki oraz technologii materiałowych w celu opracowania struktury podobnej do tkanki mięśniowej

Akronim: 3DMuscle
Numer: PL-TWIII/5/2016
Program/Konkurs: III konkurs w ramach współpracy polsko-tajwańskiej
Jednostka finansująca: NCBR
Kierownik projektudr hab. inż. Wojciech Święszkowski, prof. PW i prof. FengHuei Lin
Funkcja: konsorcjant
Czas realizacji: 2016-2019

Opis
Perspektywa mięsa hodowanego w laboratorium intryguje zarówno wegetarian, jak i ekologów od wielu lat. Szacuje się, że biodrukowane mięso może zaspokoić naturalne pragnienie człowieka dotyczące białka zwierzęcego w sposób bardziej przyjazny dla środowiska. Chitozan jest pochodną naturalnie występującej chityny węglanowej i składa się z jednostek glukozaminowych połączonych wiązaniami beta 1-4 z różnymi ilościami jednostek N-acetylowanych. Oczyszczone białko z ziaren soi zawiera 90% białka w przeliczeniu na suchą masę i nie ma żadnych skutków ubocznych związanych z jego spożytkowaniem. Chcielibyśmy zastosować najnowsze postępy w biodrukowaniu 3D do opracowania mięsa in vitro z inteligentnymi cząsteczkami jadalnymi. W skrócie, chcieliśmy zastosować chitozan jonowo usieciowany z trifosforanem sodu (TPP) i zawiesiną białka sojowego jako potencjalną mieszankę wzrostową, aby wspierać wzrost mioblastów szczurzych in vitro w jadalnym mięsie.


 
 
WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

“Biomaterials for bone tissue engineering, improvement of biocompatibility and bioactivity by low temperature plasma treatment”

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zgodnie z umową nr PL-TWII/2015, Projekt realizowany w ramach współpracy polsko-tajwańskiej (2014) „Polish-Taiwanese/Taiwanese-Polish Joint Research Call” – 506Y/1090/0931/011

Hybrydowe systemy dostarczania czynników wzrostu wspomagające procesy regeneracji tkanki kostnej

Głównym celem projektu jest opracowanie hybrydowego systemu dostarczania czynników wzrostu (HSDCW) dla potrzeb inżynierii tkankowej i medycyny regeneracyjnej. System będzie naśladował strukturę i funkcję macierzy pozakomórkową (ang. extracellular matrix – ECM) oraz dostarczał w miejscu implantacji, w sposób kontrolowany czynniki wzrostu wspomagające proces regeneracji tkanki kostnej. HSDCW wytworzony będzie z biodegradowalnych polimerowych nanowłókien, które zawierać będą zarówno nanocząstki bioceramiki jak też co najmniej dwa czynniki wzrostu np. białko morfogeniczne kości – BMP i naczyniowo-śródbłonkowy czynnik wzrostu (VEGF). Dawki, kinetyka uwalniania i sekwencyjność uwalniania czynników będzie kontrolowana poprzez budowę samych nanowłókien jak też całego trójwymiarowego hybrydowego systemu dostarczania.

Czas trwania 13.12.2011 – 12.12.2015 Umowa: 2011/01/M/ST8/07742 (w ramach projektu Harmonia NCN)

NanoBRIDGES – Marie Curie IRSES Action

Projekt ma na celu stworzenie światowej sieci partnerów badawczych, w tym różnego rodzaju organizacji badawczych z UE i krajów trzecich, z różnymi profilami (obliczeniowe i empiryczne ocenianie ryzyka). Projekt koncentruje się na rozwoju nowych narzędzi obliczeniowych do oceny ryzyka opracowanych nanocząstek. (NPs) http://nanobridges.eu/

New-joint

“Tissue engineering of osteochondral implants for joint repair”

Projekt polsko-norweski dotyczący obszaru zdrowia będącego jednym z priorytetowych badań skupionych na regeneracji tkanki chrzęstnej.
http://new-joint.pl

STEPS (FP6- MAT-IP)

 
A Systems Approach To Tissue Engineering Processes And Products.

Zadania:
– Wytwarzanie polimerowych scaffoldów.
– Modyfikowanie powierzchni scaffoldów.

COST MP0701

Projekt międzynarodowy niewspółfinansowany (MNiSW/NCN) do Akcji COST MP0701 na lata 2010-2012.

Tytuł projektu: Opracowanie metod wytwarzania trójwymiarowych kompozytów o osnowie polimerowej modyfikowanych nanocząstkami.

Kierownik: dr inż. Michał J. Woźniak.

Kwota dofinansowania: 1 670 000 PLN.

KMM-NoE (FP6- MAT-NoE)

Knowledge-Based Multicomponent Materials For Durable And Safe Performance:
Zadania:
– Modelowanie I testowanie biomateriałów.

CELLFORCE (FP6- IST&NMP-STREP)

Wytrzymałość komórki: rozwój pojedynczej komórki opartej na biosensorach dla subkomórek monitorowanych w czasie rzeczywistym przydatności komórki do diagnozowania i ochrony zdrowia:

Zadania:
– Projektowanie urządzeń do pomiaru wytrzymałości komórkowej.

MC EST: JOIN(ed)T (MC FP6)

Wspólne badania inżynierii tkankowej: wielodziedzinowe podejście do regenerujących się połączeń
Zadania:
– Rozwój scaffoldów.

ExActResoMat (FP6 IP for SME)

Zewnętrzna aktywacja materiałów resorbowalnych:
Zadania:
– Rozwój metod zewnętrznej aktywacji implantów resorbcyjnych.

COST533 (COST Action FP6) – Biotribology

Materiały dla poprawy całkowitej odporności ściernej sztucznych połączeń.
Zadania:
– Nowe materiały na powierzchnie stawów w całkowitym zastąpieniu połączeń.
– Poprawa właściwości UHMWPE.
– Testy całkowitej odporności na ścieranie zastępowanych połączeń.

COST537 (COST Action FP6)

Centralne laboratoria dla ulepszania urządzeń medycznych w zastosowaniu klinicznym from the failure of the explanted prostheses analysis (FEPA).
Zadania:
– Badania zużycia i degradacji biomateriałów in vivo.
– Badania części metalowych: korozja, zmęczenie, pękanie.
– Non-distractive methods for retrievals analysis.

BIONANOCORE (Era Net Matera)

Bioaktywne konstrukcje nanokompozytów dla regeneracji chrząstki stawowej.
Zadania:
– Inżynieria tkanki chrzęstnej.

RSHI-DLC-nanocomp (Era Net Matera)

Improvement of resurfacing hip implants with DLC, TiO2 and DLC-p-h nanocomposite coatings

Bilateral grant with Singapore

In vivo bone engineering via combining a novel composite scaffold technology with a growth factor potentiating collagen/heparan sulphate

Plasma-­Bone‐BioMater

Biomaterials for Bone Tissue Engineering, Improvement of Biocompatibility and Bioactivity by Low Temperature Plasma Treatment. Project acronym: Plasma-Bone-BioMater. Polish-Taiwanese/Taiwanese-Polish Joint Research Call NCBR-MOST. 2015 – 2017.

AFM4NanoMed&Bio

Network on applications of Atomic Force Microscopy to NanoMedicine and Life Sciences COST Action TD1002 (AFM4NanoMed&Bio).


PROJEKTY KRAJOWE

DentalProt

“Dentystyczna proteza biodegradowalna, wspomagająca zachowanie wyrostka zębodołowego po ekstrakcji zęba”. 

Grant: UMO-2011/01/B/ST8/07559 (OPUS, Narodowe Centrum Nauki)

„Trójwymiarowe rusztowania kompozytowe na bazie polimerów degradowalnych oraz bioceramiki z wprowadzonym czynnikiem wzrostu dla potrzeb inżynierii tkanki kostnej.”
Kierownik projektu: Dr inż. Michał J. Woźniak.
Kwota dofinansowania: 999 800 PLN.

Projekt Iuventus Plus MNiSW

“Biomateriały kompozytowe polimer-ceramika, o strukturze naśladującej macierz pozakomórkową, dla potrzeb inżynierii tkankowej: procesy degradacji struktury i właściwości mechanicznych” Numer umowy: 0616/IP2/2011/71. Kierownik: Dr inż. Michał J. Woźniak. Kwota dofinansowania: 154000PLN.

Bio-Implant

Opracowanie i przygotowanie do wdrożenia produktów inżynierii tkankowej wspomagających regenerację i odtworzenie rozległych ubytków tkanek kostnych http://bio-implant.pl/.

PVA-Ti

Badania in vitro chrząstkopodobnych materiałów hydrożelowych i metali porowatych dla polepszenia funkcjonalności połączeń endoprotez barkowych.

Pokrycia

Rozwój technologii pokrywania metalowych implantów warstwą biokompatybilnego polimeru pełniącego rolę dostarczyciela leków.

Porowaty Ti

Tworzony przez szybką metodę prototypową (w połączeniu z Politechniką Wrocławską).

Mentor Eye

Opracowanie polskiego komplementarnego systemu molekularnej nawigacji chirurgicznej dla potrzeb leczenia nowotworów.

WIM-LKDIE

Zaawansowane techniki badań oddziaływań substancji czynnych z komórkami skóry w celu opracowania innowacyjnej receptury produktu kosmetycznego

NCN/Sonata

Zaawansowane techniki mikro i nano tomografii rentgenowskiej jako nowe narzędzie do badania i oceny produktów inżynierii tkankowej.

LasIMP

Innowacyjna technologia laserowego kształtowania przyrostowego LENS w zastosowaniu do modyfikacji geometrii i biofunkcjonalizacji warstwy powierzchniowej bezcementowych implantów stawu biodrowego