Category Archive: Aktualności

Nov 28 2016

Wybitni naukowcy z wizytą w naszej Grupie

tabata-i-chen

W listopadzie nasza Grupa miała przyjemność gościć dwóch wybitnych naukowców. Swoje wykłady wygłosili prof. Osamu Tabata z Kyoto Universiy (Japonia) oraz prof. Ko-Shao Chen z Tatung University (Tajwan). Spotkania dały nam okazję do zapoznania się z bogatym dorobkiem obydwu naukowców, najnowszych trendów badawczych z dziedziny inżynierii tkankowej oraz pozwoliły na zacieśnienie współpracy z azjatyckimi instytutami …

Continue reading »

Feb 01 2016

Grafika na okładkę!

Grafika z artykułu autorstwa m.in. Jakuba Jaroszewicza i Wojciecha Święszkowskiego trafiła na okładkę pisma Journal of Biomedical Materials Research Part A!

Continue reading »

Jan 26 2016

Habilitacja

Dr hab. Robert Szoszkiewicz otrzymal habilitację w dziedzinie nauk biologicznych w dyscyplinie biofizyka na mocy uchwały Rady Wydziału Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN z dn. 17 listopada 2015 r. Na zdjęciu, z dyplomem otrzymanym 26 stycznia 2016 r.

Continue reading »

Nov 23 2015

Stypendium Black Pearls – Smart Business Ventures

Troje członków Grupy “Biomateriały”, jako jeden z trzech zespołów badawczych w Polsce, zostało beneficjentami stypendium Black Pearls – Smart Business Ventures. Stypendium w wysokości 50000 PLN zostało przyznane na sfinansowanie badań naukowych w ramach zgłoszonego przez zespół projektu: ”DentalProt – dentystyczna proteza biodegradowalna, wspomagająca zachowanie wyrostka zębodołowego po ekstrakcji zęba”. Oficjalne ogłoszenie wyników konkursu stypendialnego …

Continue reading »

Nov 02 2015

Członkowie Biogrupy na trzech jesiennych konferencjach

Członkowie Biogrupy byli obecni na trzech jesiennych konferencjach: EMRS (European Materials Research Society, 15-18 września), Materials Weekend (19-20 września) oraz FEMS Euromat 2015 (European Congress and Exhibition on Advanced Materials and Processes, 21-24 września). Podczas FEMS Euromat 2015 nasza doktorantka została wyróżniona otrzymując drugie miejsce za najlepszy poster z sesji posterowej FEMS.

Continue reading »

Aug 26 2015

Interesujące wykłady w Biogrupie

20 sierpnia Professor Ko-Shao Chen z Tatung University (Taipei, Tajwan) i jego syn złożyli wizytę Biogrupie w IPPT PAN. Professor Chen poprowadził wykład zatytuowany “HAp deposition onto the plasma treated PLLA surface by soaking in SBF solution”. Tego samego dnia dr Aneta Gądek-Moszczak z Politechniki Krakowskiej przedstawiła prezentację dotyczącą zastosowanie komputerowej analizy obrazów w naukach biomedycznych i …

Continue reading »

Jul 28 2015

Naukowcy z grupy Biomaterials z wizytą w Japonii

Prof. Wojciech Święszkowski, dr Michał J. Woźniak, mgr Joanna Idaszek i mgr Adrian Chlanda z grupy Biomaterials wzięli udział w NIMS Conference 2015 oraz 6th WUT-NIMS-HHT Joint Seminar 2015 zorganizowanych przez Narodowy Instytut Inżynierii Materiałowej (Tsukuba, Japonia).   Członkowie polskiej delegacji brali udział w celebracji 5 rocznicy polsko-japońskiej współpracy – programu wymiany studenckiej (WUT-NIMS Polish-Japanese …

Continue reading »

May 18 2015

Praca w projekcie badawczym

W związku z realizacją projektu badawczego na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej poszukujemy osoby do pracy w projekcie badawczym w zakresie biomateriałów polimerowych oraz możliwość podjęcia studiów doktoranckich. 

Continue reading »

May 16 2015

Prof. Święszkowski i Dr Woźniak uczestniczyli w ABMC5

Prof. Wojciech Święszkowski i Dr. Michał J. Woźniak uczestniczyli w konferencji “5th Asian Biomaterials Congress (ABMC5)” organizowanej w Taipei, Tajwan (6-9 maja) gdzie prezentowali wyniki badań polsko-norweskiego projektu New-joint. ABMC5 było zorganizowane przez “Chinese Taipei Society of Biomaterials and Controlled Release”. Spotkanie było wydarzeniem naukowym, podczas którego przedstawiano i dyskutowano najnowsze osiągnięcia w dziedzinie biomateriałów.

Continue reading »

Apr 24 2015

Bio-Implant nagrodzony Luminatus 2015

Zespół projektowy Politechniki Warszawskiej, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Curie-Skłodowskiej, Politechniki Wrocławskiej oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego odebrał 13 kwietnia 2015 r. nagrodę Luminatus 2015. The award is given by Bloomberg Businessweek Poland for most innovative projects carried out in Poland.

Continue reading »

Older posts «