«

»

Nov 23 2015

Stypendium Black Pearls – Smart Business Ventures

Troje członków Grupy “Biomateriały”, jako jeden z trzech zespołów badawczych w Polsce, zostało beneficjentami stypendium Black Pearls – Smart Business Ventures. Stypendium w wysokości 50000 PLN zostało przyznane na sfinansowanie badań naukowych w ramach zgłoszonego przez zespół projektu: ”DentalProt – dentystyczna proteza biodegradowalna, wspomagająca zachowanie wyrostka zębodołowego po ekstrakcji zęba”. Oficjalne ogłoszenie wyników konkursu stypendialnego miało miejsce 20 listopada 2015 r., podczas konferencji Venture Day w Gdańsku.

Black Pearls LQT Fund prowadzi swoją działalność w Olivia Business Centre, największym centrum biznesowym w Polsce Północnej. Finansowanie inwestycji wspiera współinwestor funduszu – Maciej Grabski – doświadczony przedsiębiorca, inwestor i anioł biznesu oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Bridge Alfa. Fundusz wspiera technologie, których wdrożenie przyczyni się do poprawy jakości życia (ang. Life Quality Technologies, LQT).

Adrian i jego Team