Ludzie

wojciech_swieszkowskiProf. nzw. dr hab. inż. Wojciech Święszkowski – Kierownik Grupy

e-mail: wojciech.swieszkowski@inmat.pw.edu.pl

Telefon: +48 (22) 662 31 58

Fax: +48 (22) 234 87 50

 

 

 

 

Badania i doświadczenia zawodowe:

1994-1997: Assistant, Scientific-didactic worker
Bialystok University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering

1996 – 2000: Postgraduate Student (PhD)
Warsaw University of Technology, Faculty of Power and Aeronautical Engineering

2000 – 2004: PostDoc
Biomaterial Laboratory, Faculty of Aerospace Engineering, Delft University of Technology, The Netherlands

2004 – present: Senior Researcher – Ass. Professor
Division of Materials Design, Faculty of Materials Science and Engineering, Warsaw University of Technology, Poland

Wykształcenie:

Politechnika Białostocka – magister inżynier
Politechnika Warszawska – doktor habilitowany

Publikacje:

 • 85 publications in national and international journals and proceedings
 • co-author of 5 book chapters
 • participation in more than 40 intentional and national conferences
 • invited lectures/key lectures in Poland and abroad, i.e. Mayo Clinic w USA, AMC Amsterdam, the Netherlands, KU Leuven, Belgium, Helsinki University, Finland, NIMS,
 • Japan 3 patents

Lista wybranych publikacji z ostatnich 5 lat:

Święszkowski W., Bersee H.E.N., Kurzydlowski K.J. Experimental and numerical investigation of wear in the total shoulder arthroplasty. Journal of Biomechanics Volume: 39, Supplement 1, 2006, pp. S143.

El Fray M., Pilaszkiewicz A., Swieszkowski W., Kurzydlowski KJ. Morphology assessment of chemically modified and cryostructured poly(vinyl alcohol) hydrogel, European Polymer Journal 43 (2007) 2035–2040.

Kurzydłowski KJ., Lewandowska M., Swieszkowski W., Lewandowska-Szumieł M. Degradation of Engineering Materials – Implications to Regenerative Medicine. Macromolecular Symposia. 2007, 253, 1-9.

Swieszkowski W., Ho Saey Tuan B., Kurzydlowski KJ, Hutmacher DW. Repair and regeneration of osteochondral defects in the articular joints. Biomolecular Engineering, 2007, Nov;24(5):489-95.

Swieszkowski W., El Fray M, Kurzydlowski KJ. “Biomaterials for cartilage reconstruction and repair” in Handbook of Fabrication and Processing of Biomaterials” edited by Paul K. Chu and Xuanyong Liu, CRC Press / Taylor and Francis Group. 2008.

J. Idaszek, M. Zinn, M. Obarzanek-Fojt, V. Zell, W. Święszkowski, A. Bruinink “Journal of Tissue Engineering and Regenerative Medicine Proliferation of Human Bone Marrow Mesenchymal Stem Cells on PHBV-Based Binary and Ternary Composites”, 2012, page 232

Jaroszewicz, J.; Idaszek, J.; Vanmeert, F.; Janssens, K.; Bonnin, A.; Swieszkowski, W. “JOURNAL OF TISSUE ENGINEERING AND REGENERATIVE MEDICINE X-ray absorption and X-ray diffraction micro tomography of biodegradable polymer based composites”, 2012, page 318-319

Dejaco, A.; Komlev, V.; Jaroszewicz, J.; Swieszkowski, W.; Hellmich, C. “JOURNAL OF TISSUE ENGINEERING AND REGENERATIVE MEDICINE Micro CT-based multiscale elasticity of double-porous (pre-cracked) hydroxyapatite granules for regenerative medicine”, 2012, page 392-393

Luczynski K.W., Brynk T., Ostrowska B., Swieszkowski, W., Reihsner R., Hellmich C. “Proceedings of the 9th IASTED International Conference on Biomedical Engineering Consistent quasi-static and ultrasonic elasticity determination of plla-based rapid-prototyped tissue engineering scaffolds”, 2012, page 634-638

J. Jaroszewicz, J. Idaszek, F. Vanmeert, K. Janssens, A. Bonnin, W Swieszkowski “Journal of Tissue Engineering and Regenerative Medicine X-ray absorption and X-ray diffraction microtomography of biodegradable polymer basedcomposites”, 2012, page 318

Wszystkie publikacje: https://scholar.google.com/citations?user=r8PSSJoAAAAJ&hl=pl

Patenty:

Radial head endoprosthesis. Pat. P317339, 1996.

Elbow joint Simulator. Pat. 331364, 1999.

Polymeric Hydrogels, Pat. Submission, 378849 (Submitted 2006)


JakubJaroszewiczDr inż. Jakub Jaroszewicz

e-mail: jakubjaroszewicz@wp.pl

Phone: +48 (22) 662 31 58

 

 

 

 

 

 

Wybrane publikacje:

Jaroszewicz Jakub; Kurzyk Agata; Ostrowska Barbara. “JOURNAL OF TISSUE ENGINEERING AND REGENERATIVE MEDICINE High resolution desktop tomography for evaluation of tissue ingrowth into polymer scaffolds”, 2012, page 320

J. Jaroszewicz, J. Idaszek, F. Vanmeert, K. Janssens, A. Bonnin, W Swieszkowski “Journal of Tissue Engineering and Regenerative Medicine X-ray absorption and X-ray diffraction microtomography of biodegradable polymer basedcomposites”, 2012, page 318

Jaroszewicz, J.; Idaszek, J.; Vanmeert, F.; Janssens, K.; Bonnin, A.; Swieszkowski, W. “JOURNAL OF TISSUE ENGINEERING AND REGENERATIVE MEDICINE X-ray absorption and X-ray diffraction micro tomography of biodegradable polymer based composites”, 2012, page 318-319

Dejaco, A.; Komlev, V.; Jaroszewicz, J.; Swieszkowski, W.; Hellmich, C. “JOURNAL OF TISSUE ENGINEERING AND REGENERATIVE MEDICINE Micro CT-based multiscale elasticity of double-porous (pre-cracked) hydroxyapatite granules for regenerative medicine”, 2012, page 392-393

Jaroszewicz, J.; Kurzyk, A.; Ostrowska, B.; Pojda, Z.; Swieszkowski, W. “JOURNAL OF TISSUE ENGINEERING AND REGENERATIVE MEDICINE High resolution desktop tomography for evaluation of tissue ingrowth into polymer scaffolds”, 2012, page 320

 


MagdaPlocinskaDr inż. Magdalena Płocińska

e-mail: magdalena.plocinska@inmat.pw.edu.pl

Tel: (22) 2348109
pokój: WiP/komin/nr1

 

 

 

 

 

Wykształcenie:

 • Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej, inżynieria materiałowa, tytuł magistra – 2004,
 • Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej, inżynieria materiałowa, tytuł doktora – 2010,

Publikacje:

M.Płocińska, T Płociński, J. Szawłowki, Wpływ stopnia odkształcenia podłoża na właściwości powłoki cynkowej, Ochrona przed Korozją 10/2008

M.Płocińska, T Płociński, J. Szawłowki, Morfologia powłoki cynkowej na żelazie Armco o różnym stanie odkształcenia plastycznego, Inżynieria Materiałowa nr 6, Listopad –Grudzień 2008

M. Płocińska, M. Rosiński, J. Wachowicz, Kompozyt WC-Co/cBN spiekany Impulsowo Plazmowo, XXXVIII Szkoła Inżynierii Materiałowej, Krynica, Wrzesień 2010

M. Rosiński, A. Michalski, M. Płocińska, J. Szawłowski, WC/Ti Composite Material Enriched with CBN Particles Produced by Pulse Plasma Sintering (PPS),Key Engineering Materials Vol. 484 (2011) pp 130-134,

A. Michalski, M. Rosiński, M. Płocińska, J. Szawłowski, Synthesis and characterization of cBN/WCCo composites obtained by the Pulse Plasma Sintering (PPS) method, : 3rd International Congress on Ceramics 2010, English

M.Płocińska, T. Płociński, J. Szawłowski, K.J.Kurzydłowski, Zastosowanie Nowoczesnych metod badawczych w analizie mikrostruktury powłok cynkowych,Ochrona przed Korozją 2/2011


Monika BilDr inż. Monika Bil

e-mail: mbil@inmat.pw.edu.pl

Telefon: +48 (22) 662 31 58

 

 

 

 

 

 

Wykształcenie:

 • 2009 Doktorat – Wydział Inżynierii Materiałowej, Politechnika Warszawska
 • 2002 Mgr inż. – Wydział Chemiczny, Politechnika Rzeszowska

Publikacje:

V.Guarino, M.Lewandowska, M.Bil, B.Polak, L.Ambrosio Morphology and degradation rate of PCL/Hyaff11® composite as a scaffolds with multiscale degradation rate Composites Science and Technology, 70, 13, 15 (2010) 1826-1837

M. Bil, J. Ryszkowska, P. Woźniak, K. J. Kurzydłowski, M. Lewandowska-Szumieł Optimization of the structure of polyurethanes for bone tissue engineering applications, Acta Biomaterialia 6 (2010) 2501–2510

P. Woźniak, M. Bil, J. Ryszkowska, P. Wychowański, E. Wrobel, A. Ratajska, G. Hoser, J. Przybylski, K. J. Kurzydłowski, M. Lewandowska-Szumieł, Candidate bone-tissue-engineered product based on human-bone-derived cells and polyurethane scaffold, Acta Biomaterialia 6 (2010) 2484–2493

M. Bil, J. Ryszkowska, K. J. Kurzydłowski Effect of polyurethane composition and the fabrication process on scaffold properties Journal of Materials Science 44 (2009) 1469-1476

E. Zawadzak, M. Bil, J. Ryszkowska, S. N Nazhat, J. Cho, O. Bretcanu, J. A Roether, A. R Boccaccini; Polyurethane foams electrophoretically coated with carbon nanotubes for tissue engineering scaffold, Biomedical Materials, 2009, 4, 1-9

M. Bil, J Ryszkowska, J A Roether, O Bretcanu, A R Boccaccini Bioactivity of polyurethane-based scaffolds coated with Bioglass; Biomed. Mater. 2 (2007) 93–101;

J.Ryszkowska, M. Bil, P. Woźniak, M. Lewandowska – Szumieł, K. J. Kurzydłowski Influence of catalyst type on biocompatibility of polyurethanes Materials Science Forum III, 514-516 (2006) 887-891

J.Ryszkowska, M. Bil, G. Przybytniak The effect of radiation sterilization on physical and mechanical properties of polyurethanes for medical application Engineering of Biomaterials 47-53 (2005) 157-159

P. Woźniak, M. Bil, A. Chróścicka, R. Olkowski, G. Przybytniak, J. Ryszkowska, M. Lewandowska-Szumieł The influence of radiosterilisation on biocompatibility of polyurethanes-preliminary study Engineering of Biomaterials 47-53 (2005) 193-196 


SONY DSCDr Ida Dulińska-Molak

e-mail: idad@meil.pw.edu.pl oraz ida.dulinska@gmail.com

Tel: +48 (22) 662 31 58

 

 

 

 

 

 
Wykształcenie:

 • mgr – Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Jagielloński
 • doktorat – Wydział Inżynierii Materiałowej, Politechnika Warszawska

Publikacje:

I Dulińska-Molak, M Lekka, K.J. Kurzydłowski, 2013. Surface properties of polyurethane composites for biomedical applications, Applied Surface Science 270, 553-560

I Dulińska-Molak, H Mao, N Kawazoe, Guoping Chen, 2013. Effect of Single-Wall Carbon Nanotubes on Mechanical Property of Chondrocytes, Journal of Nanoscience and Nanotechnology 13, 1–7

I Dulińska-Molak, H Mao, N Kawazoe, Guoping Chen, 2013. Variation of Mechanical Property of Single-Walled Carbon Nanotubes-Treated Cells Explored by Atomic Force Microscopy, Journal of Biomedical Nanotechnology 9, 1–9

I Dulińska-Molak, M Pasikowska, K Pogoda, M Lewandowska, I Eris, M Lekka, 2013. Age-related changes in the mechanical properties of human fibroblasts and its prospective reversal after anti-wrinkle peptide treatment. Journal of Peptide Research and Therapeutics, DOI 10.1007/s10989-013-9370-z

I. Dulińska-Molak, J. Ryszkowska: ”Poliuretanowe pianki kompozytowe z kalcytem przeznaczone do hodowli tkanek kostnych”, Kompozyty 9, 3 (2009) 228-233

I. Dulińska-Molak, J. Ryszkowska, K.J. Kurzydłowski: ”Biozgodne kompozyty poliuretanowe z kalcytem do zastosowania w inżynierii tkankowej”, Przemysł Chemiczny 89, 12 (2010) 1614-1620 Times Cited: 0 References: 14, (Impact factor: 0,2)

Dulinska I, Targosz M, Strojny W, Lekka M, Czuba P, Balwierz W, Szymonski M “Stiffness of normal and pathological erythrocytes studied by means of atomic force microscopy”, JOURNAL OF BIOCHEMICAL AND BIOPHYSICAL METHODS, Volume: 66, Issue: 1-3, Pages: 1-11, Published: MAR 31 2006 , Times Cited: 32, References: 23 (Impact factor: 1,34)


EChPLDr inż. Emilia Choińska

e-mail: choinska.emilia@gmail.com

Telefon: +48 (22) 662 31 58

Fax: +48 (22) 234 87 50

 

 

 

 

Wykształcenie:

2015 Doktorat  –  Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej

2007  Mgr inż.  –  Politechnika Białostocka, Wydział Mechaniczny

 

Publikacje:

Górecka Ż, Teichmann J, Nitschke M, Chlanda A, Choińska E, Werner C, Święszkowski W. Biodegradable fiducial markers for X-ray imaging – Soft tissue integration and biocompatibility. J Mater Chem B. 2016; DOI: 10.1039/C6TB01001F

Urbanek O, Pierini F, Choińska E, Sajkiewicz P, Bil M, Święszkowski W. Effect of hydroxyapatite nanoparticles addition on structure properties of poly(L-lactide-co-glycolide) After gamma sterilization. Polym Composite. 2016; DOI: 10.1002/pc.24028

Choińska E, Muroya T, Święszkowski W, Aoyagi T. Influence of macromolecular structure of novel 2- and 4-armed polylactides on their physicochemical properties and in vitro degradation process. J Polym Res. 2016; 23:132

Dulnik J, Denis P, Sajkiewicz P, Kołbuk D, Choińska E. Biodegradation of bicomponent PCL/gelatin and PCL/collagen nanofibers electrospun from alternative solvent system. Polym Degrada Stabil, 2016; 130:10-21

Enayati MS, Behzad T, Sajkiewicz P, Bagheri R, Ghasemi-Mobarakeh L, Kuśnieruk S, Rogowska-Tylman J, Pahlevanneshan Z, Choińska E, Święszkowski W. Fabrication and characterization of electrospun bionanocomposites of poly (vinyl alcohol)/ nanohydroxyapatite/ cellulose nanofibers. Int J Polym Mater Polym Biomat. 2016; 65:660-674

Kołbuk D, Sajkiewicz P, Denis P, Choińska E. Investigations of polycaprolactone/ gelatin blends in terms of their miscibility, Bull Pol Acad Sci-TE 2013; 61:629-632

Choińska E, Zalęczny R, Pawelec M, Połowniak-Pracka H, Święszkowki W, Kurzydłowski KJ. Polycaprolactone and polycaprolactone/tricalcium phosphate scaffolds with the bactericidal properties, J Tissue Eng Regen Med, 2012; 6 Suppl 1:323

Witecka A, Choińska E, Kijeńska E, Tomaszewski W, Święszkowski W, Kurzydłowski KJ. PLLA fibers soaked with gentamicin sulfate as a drug delivery system. proceedings of 1st InterQuadrennial Conference of ICF in Middle East and Africa, 2011; 266-271

Choińska E, ŚwięszkowskiW, Kurzydłowski KJ. Design of polymeric coatings for drug release implants. Eur Cells Mater. 2011; 21 Suppl. 2:44

Choińska E, Sobiecki JR, Święszkowski W, Kurzydłowski KJ. Silanization as a method for improving PLLA coating adhesion to the intramedullary nails – preliminary studies. Eng Biomat. 2010; 96-98:88-92

Choińska E, Kijeńska E, Kamiński J, Milosev I, Święszkowski W, Wierzchoń T, Kurzydłowski KJ. Surface modification of stainless steel intramedullary nails to improve adhesion of polymeric coatings. Arch Metall Mater. 2010; 55:163-170

Choińska E, Spychalski MM, Ciupiński Ł, Święszkowski W, TiainenV-M, Kurzydłowski KJ. New DLC-polymer hybrid coatings as a potential anti-wear coatings for resurfacing hip implants. Eng Biomat. 2009; 89-91:66-68

Grądzka-Dahlke M, Bukrym A, Choińska E. Effect of TiN Coating on Functional Properties of Implant Titanium Alloy. Solid State Phenom. 2009; 147-149:782-787

 

 


Dr inż. Marcin Heljak 

e-mail: marcin.heljak_ad_gmail.com

Telefon: +48 (22) 662 31 58

 

 

 

 

 


EwaKijenska

Dr inż. Ewa Kijeńska 

e-mail: ewakijenska_ad_gmail.com

Telefon: +48 (22) 662 31 58

 

 

 

 

 

 

Wykształcenie:

Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej, Specjalizacja: Biotechnologia Przemysłowa

Publikacje:

Kijeńska E, Ciach T, Swieszkowski W, Tomaszewski W, Konttinen Y, Hutmacher D.W,
Kurzydlowski K.J: The Interaction Between Nanofibers Meshes Covered Scaffolds and
Chondrocytes.TISSUE ENGINEERING PART A Volume:14, Issue: 5, MAY 2008, Pages: 917-917

Moscicka-Studzinska A, Kijeńska E, Ciach T: Electroosmotic flow as a result of buccal iontophoresis-
Buccal mucosa properties, European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics Volume:72,
Issue 3, AUGUST 2009, Pages: 595-599

E.Choińska, E.Kijeńska, J.Kamiński, I.Milosev, W.Święszkowski, T.Wierzchoń, K.J.Kurzydłowski:
Surface modification of stainless steel intramedullary nails to improve adhesion of polymeric
coatings–Archives of Metallurgy and MaterialsArchives of Metallurgy and Materials 55 (2010), Pages: 163-170

E.Kijeńska, M.P.Prabhakaran, W.Swieszkowski, K.J.Kurzydlowski, S.Ramakrishna: Electrospun bio-composite P(LLA-CL)/collagen I/collagen III scaffolds for nerve tissue engineering. Journal of Biomedical Materials Research: Part B – Applied Biomaterials 100 (2012), s 1093-1102 


AsiaPl4Dr inż. Joanna Idaszek

e-mail: asia.idaszek@gmail.com

Tel: +48 (22) 662 31 58

 

 

Zainteresowania naukowe:

Polimery bioresorbowalne, Materiały kompozytowe do regeneracji tkanki kostnej, Inżynieria tkankowa

 

Wykształcenie:

Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny, Kierunek: Biotechnologia, Specjalizacja: Technologia związków biologicznie czynnych i kosmetyków

Publikacje:

Idaszek J, Bruinink A, Świeszkowski W, Kurzydlowski KJ. Biodegradable ternary nanocomposites with improved mechanical properties. European Cells and Materials 2010;20:118.

Idaszek J, Bruinink A Święszkowski W. Ternary composite scaffolds with tailorable degradation rate and highly improved colonization by human bone marrow stromal cells. Journal of Biomedical Materials Research – Part A 2015;103:2394-404.

Idaszek J, Bruinink A,  Święszkowski W. Delayed degradation of poly(lactide-co-glycolide) accelerates hydrolysis of poly(ε-caprolactone) in ternary composite scaffolds. Polymer Degradation and Stability 2016;124:119-27.

Idaszek J, Brynk T, Jaroszewicz J, Vanmeert F, Bruinink A, Świeszkowski W. Investigation of mechanical properties of porous composite scaffolds with tailorable degradation kinetics after in vitro degradation using digital image correlation. Polymer Composites 2015.

Idaszek J, Kijeńska E, Łojkowski M, Swieszkowski W. How important are scaffolds and their surface properties in regenerative medicine. Applied Surface Science 2016.

Idaszek J, Zinn M, Obarzanek-Fojt M, Zell V, Swieszkowski W, Bruinink A. Tailored degradation of biocompatible poly(3-hydroxybutyrate-co-3- hydroxyvalerate)/calcium silicate/poly(lactide-co-glycolide) ternary composites: An in vitro study. Materials Science and Engineering C 2013;33:4352-60.

Witecka A, Yamamoto A, Idaszek J, Chlanda A, Świeszkowski W. Influence of biodegradable polymer coatings on corrosion, cytocompatibility and cell functionality of Mg-2.0Zn-0.98Mn magnesium alloy. Colloids and Surfaces B: Biointerfaces 2016;144:284-92.

Wysocki B, Idaszek J, Szlazak K, Strzelczyk K, Brynk T, Kurzydłowski KJ, et al. Post processing and biological evaluation of the titanium scaffolds for bone tissue engineering. Materials 2016;9.

Costantini M, Idaszek J, Szöke K, Jaroszewicz J, Dentini M, Barbetta A, Brinchmann JE, Święszkowski W. 3D bioprinting of BM-MSCs-loaded ECM biomimetic hydrogels for in vitro neocartilage formation. Biofabrication 2016; 8: 035002

Szlązak K, Chlanda A, Rębiś J, Idaszek J, Kublik Ż, Jaroszewicz J, Woźniak MJ, Święszkowski W. Obrazowanie trójwymiarowych rusztowań kostnych zasiedlonych komórkami macierzystymi. Przetwórstwo tworzyw 2014; 1: 100-109

Korzeb K, Idaszek J, Święszkowski W. Comparision of Mechanical Properties of Biodegradable PCL-based binary and ternary composites. Engineering of Biomaterials 2012; 116-117: Special Issue, Vol. XV, 66-68

Kublik Ż, Idaszek J, Święszkowski W. Fabrication of Porous Poly(3-hydroxybutyrateco-3-hydroxyvalerate) Scaffolds Using a Rapid Prototyping Technique; Engineering of Biomaterials. 2012: 116-117: Special Issue, Vol. XV, 79-81

Short communications:

Idaszek J, Bruinink A, Święszkowski W, Kurzydłowski KJ. Biodegradable Ternary Nanocomposites with Improved Mechanical Properties. European Cells and Materials. 2010; 20: Suppl. 3, 118

Idaszek J, Zinn M, Bruinink A, Święszkowski W. Mechanical Properties of Calciuim Silicate/ Biopolyester Ternary Composites During Degradation. Tissue Engineering Part A. 2011: 17, A13-A14

Idaszek J, Zinn M, Obarzanek-Fojt M, Zell V, Święszkowski W, Bruinink A. Proliferation of Human Bone Marrow Mesenchymal Stem Cells on PHBV-Based Binary and Ternary Composites. Journal of Tissue Engineering and Regenerative Medicine. 2012; 6: Supplement s1, 232;

Jaroszewicz J, Idaszek J, Vanmeert F, Janssens K, Bonnin A, Swieszkowski W. X-ray absorption and X-ray diffraction microtomography of biodegradable polymer basedcomposites. Journal of Tissue Engineering and Regenerative Medicine. 2012: 6, Supplement s1, 318;

Idaszek J, Zell V, Bruinink A, Swieszkowski W. PCL-based scaffolds with degradation profiles tuned to various treatment strategies of bone; European Cells and Materials. 2013: 26, Suppl. 4, 5

Wozniak MJ, Oberbek P, Bolek T, Idaszek J, Puzyn T, Hirano S, Kurzydlowski KJ. Toxicity of Nanomaterials – a Comprehensive Approach on the Example of Bioceramic Particles. Frontier of Applied Plasma Technology. Vol. 2014; 7:1, 39-40

Szlązak K, Idaszek J, Jaroszewicz J, Święszkowski W. Imaging of stem cells seeded on bone scaffolds. Micro-CT User Meeting 2014; ISSN 2033-8031; pages 322-325;

 

Rozdziały książek:

Translation of a book chapter “Fracture and fracture toughness”, published as “Materials: engineering, science, processing and design” by M. F. Ashby, H. Shercliff, D. Cebon. This book was published as „Inżynieria Materiałowa” by publishing house Galaktyka.

 

Staże:

2005 – 2006 Volunteer work at Institute of Biophysics and Biochemistry, Polish Academy of Sciences (IBB PAS), Warsaw, at the Department of Lipid

Biochemistry headed by Prof. Ewa Świeżewska, Ph. D.

IX 2006 Student internship at a pharmaceutical company Celon Pharma Sp. z o.o. at the Nucleotides Chemistry Unit

V 2008 – IX 2009 Part of PhD studies in the frame of the DeSTine project at Biomaterials

Laboratory and Materials – Biology Interactions Laboratory, Department of Health and Performance, Empa, St. Gallen, Switzerland.

III 2011 Investigation of biodegradable composite materials and their degradation process by means of synchrotron radiation in the frame of the project “Examination of composite scaffolds (for Tissue Engineering applications) made by the rapid prototyping method” at European Synchrotron Radiation Facility, Grenoble, France.

IV 2011 –IX 2011 Fellowship of Centre for Advanced Studies WUT at Materials-Biology

Interactions Laboratory, Department of Health and Performance, Empa, St. Gallen, Switzerland.

XI 2012 – I 2013 Investigation of cytotoxicity of nanoparticles in the frame of the project

“NanoBridges – Building bridges between specialists on computational and empirical risk assessment of engineered nanomaterials” project (Marie Curie Actions) at National Institute for Environmental Studies, Tsukuba, Japan.

 

Nagrody i stypendia:

V 2011 – IX 2011 Fellowship of Centre for Advanced Studies Warsaw University of Technology at Materials – Biology Interactions Laboratory, Department of Health and Performance, Empa, St. Gallen, Switzerland.

X 2011 – IX 2013 Scholarship of Centre for Advanced Studies Warsaw University of Technology.

 

Praca w projektach:

a) krajowych:

1) Bio-Implant: Bioimplanty dla potrzeb leczenia ubytków tkanki kostnej u chorych onkologicznych (w ramach projektu POiG)

2) Shape Memory Biomaterial as Smart Drug Delivery System for Bone and Blood Vessel Regeneration.

3) Advanced X-ray micro and nanotomography methods as a tool to investigate and evaluate tissue engineering products.

4) LASIMP – Innowacyjna technologia laserowego kształtowania przyrostowego LENS w zastosowaniu do modyfikacji geometrii i biofunkcjonalizacji warstwy powierzchniowej bezcementowych implantów stawu biodrowego

b) miedzynarodowych:

1) Projekt DeSTine – Development of a Scaffold for Tissue Regeneration and Engineering.

2) Nano-Bridges – Building bridges between specialists on computational and empirical risk assessment of engineered nanomaterials.

3) New Joint – Tissue engineering of osteochondral implants for joint repair.

4) BonTuMod – Development of a Bone Tumor Model with 3D Printed and Lyophilized Scaffolds

 


Dr inż. Adrian Chlanda

e-mail:adrian.chlanda@gmail.com

Telefon: +48 (22) 662 31 58

 

Naukowe zainteresowania:

Mikroskopia Sił Atomowych, nanotechnologia, biomateriały, inżynieria tkankowa

 

 

Wykształcenie:

 • Uniwersytet Jagieloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
 • Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

Staże:

 • 2011 – Institute of Advanced Manufacturing Technology (Kraków, POLAND)
 • 2014 – National Institute for Environmental Studies (Tskuba, JAPAN)

Nagrody:

 • Black Pearls VC stypendium dla naukowców – 2015

Publikacje:

 • Chlanda A, Rębiś J, Kijeńska E, Woźniak MJ, Rożniatowski K, Świeszkowski W, Kurzydlowski KJ. Quantitative imaging of electrospun fibers by PeakForce Quantitative NanoMechanics atomic force microscopy using etched scanning probes, Micron. 2015; 72: 1–7
 • Witecka A, Yamamoto A, Idaszek J, Chlanda A, Święszkowski W. Influence of biodegradable polymer coatings on corrosion, cytocompatibility and cell functionality of Mg-2.0Zn-0.98Mn magnesium alloy, Colloids Surf B Biointerfaces. 2016; 144: 284-92
 • Górecka Ż, Teichmann J, Nitschke M, Chlanda A, Choińska E, Werner C, Święszkowski W.  Biodegradable fiducial markers for X-ray imaging – soft tissue integration and biocompatibility, J. Mater. Chem. B. 2016
 • Zgłobicka I, Chlanda A, Łojkowski M, Woźniak M, Szoszkiewicz R, Święszkowski W, Kurzydłowski KJ; Microstructure and nanomechanical properties of single stalks from diatoms Didymosphenia geminata and effects of uranium (V) absorption on those; Journal of Phycology; 2017
 • Chrunik M., Majchrowski A., Szala M., Zasada D., Kroupa J., Bubnov A., Chlanda A., Woźniak M.J; Microstructural and nonlinear optical properties of Bi2ZnB2O7:RE3+powders; Journal of Alloys and Compounds; 2017
 • Chrunik M., Majchrowski A., Zasada D., Szala M., Chlanda A., Salerno M.; Synthesis of Bi 2 ZnB 2 O 7 nanoparticles via modified Pechini method; Journal of Alloys and Compounds; 2017

Publikacje konferencyjne:

 • Kowiorski K, Kędzierski J, Raszewski Z, Chrunik M, Piecek W., Kojdecki MA, Chlanda A, Herman J, Miszczyk E. Modified method of interference-wedge in the study of optical parameters in the nematic liquid crystal. Innovative Manufacturing Technology. 2013; 59-68
 • Woźniak MJ, Oberbek P, Chlanda A, Święszkowski W, Kurzydłowski KJ. Three dimensional hybrid scaffolds for bone tissue engineering. Plasma Application and Hybrid Functionally Materials. 2013; 22: 39-40
 • Szlązak K, Chlanda A, Rębiś J, Idaszek J, Kublik Ż, Jaroszewicz J, Woźniak MJ, Święszkowski W. Three-dimensional imaging of bone scaffolds seeded with stem cells. Przetwórstwo Tworzyw. 2014; 157: 100-109
 • Woźniak MJ, Chlanda A, Kijeńska E, Święszkowski W, Kurzydłowski KJ. Structural and mechanical characterization of biomaterials for tissue engineering: fibrous scaffold – Quantitative Nano-Mechanical mapping by atomic force microscopy. Plasma Application and Hybrid Functionally Materials. 2015; 24: 39-40
 • Chlanda A., Kijeńska E., Święszkowski W.; Microscopic methods for characterization of selected surface properties of biodegradable, nanofibrous tissue engineering scaffolds; Materials Science Forum; 2017

Wybrane ustne i plakatowe prezentacje konferencyjne:

1) NIMS CONFERENCE, Tsukuba, Japonia, 14-16.07.2015; A hierarchical multi-scale approach to topography and mechanical characterization of biomaterial for tissue engineering applications
2) Nanopaprika – Nanotechnology Poster Conference, Budapeszt, Węgry, 13-19.05.2014  Atomic force microscopy mechanical properties determination of three dimensional rapid-prototyped tissue engineering scaffolds
3) Materials Weekend, Warszawa, Polska, 18-20.09.2015; Effect of diameter of fiber fabricated from blend of polycaprolactone/poly(lactide-co-glycolide) on their selected physicochemical properties during in vitro degradation
4) Materials Weekend, Warszawa, Polska, 18-20.09.2015; Topography and mechanical properties of electrospun fibers – a nanoscale approach
5) Euromat, Warszawa, Polska, 20-24.09.2015; Eggshell membrane as a biomaterial for tissue engineering applications – nanoscale approach
6) Euromat, Warszawa, Polska, 20-24.09.2015; Effect of diameter of fiber fabricated from blend of polycaprolactone/poly(lactide-co-glycolide) on their selected physicochemical properties during in vitro degradation
7) Euromat, Warszawa, Polska, 20-24.09.2015; Structural and Mechanical Characterization of Fibrous Scaffold for Tissue Engineering – Quantitative Nano-Mechanical Mapping by Atomic Force Microscopy
8) VIII Seminarium “Badania prowadzone metodami skaningowej mikroskopii bliskich oddziaływań – STM/AFM 2014;, Zakopane; Polska; 02.12-07.12.2014; Biomateriałowe podłoże do hodowli komórek – struktura i właściwości mechaniczne w skali nano
9) 7 Międzynarodowa Konferencja Spektroskopii Sond Skanujących; Poznań, Polska; 21-25.06.2015; Topography and mechanical properties of electrospun PHBV fibers – a nanoscale approach
10) International Conference on Innovative Manufacturing Technology IMT 2013, (Kraków, Polska) 18-20.11.2013; Study of mechanical
properties of materials in the nanoscale using atomic force microscopy
11) Euro AFM Forum (Gottingen, Niemcy) 17-19.03.2014; Atomic force microscopy topography and mechanical properties determination of electrospun fibers using modified scanning probes
12) Nanotechnology Poster Conference – Nanoposter 2014 (nanopaprika) 14-18.04.2014; In vitro degradation and mechanical properties of PCL/HAp scaffold tested with PeakForce Quantitative NanoMechanics AFM
13) 3rd Edition of European Young Engineers Conference (Warszawa, Polska) 29-30.04.2014; Atomic force microscopy mechanical properties determination of three dimensional rapid-prototyped tissue engineering scaffolds
14) V Konferencja Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii (CePT) (Warszawa, Polska) 27.05.2014; Biomaterials engineering and regenerative medicine application
15) IV Summer Symposium on Nanomaterials and their application to Biology and Medicine (Poznań, Polska) 16-18.06.2014; Topography and mechanical properties imaging of composite scaffold for tissue engineering application by atomic force microscopy
16) VII Seminarium „Badania prowadzone metodami skaningowej mikroskopii bliskich oddziaływań – STM/AFM 2012”, Zakopane, 28.11 – 02.12. 2012; Utrwalanie komórek – ocena metod, które mogą zostać wykorzystane podczas oceny wytworzonej tkanki na rusztowaniach kompozytowych na bazie bioceramiki i polimerów degradowalnych
17) Międzynarodowe warsztaty „Hysitron Nanobruecken-Dresden Workshop”, Drezno, 20-22.03.2013; Mapping the nanomechanical properties and structure of human hair using an atomic force microscopy
18) EMRS Fall Meeting, Warszawa, 16-20.09.2013; Quantitative imaging of electrospun fibers for tissue engineering application by PeakForce Quantitative NanoMechanics Atomic Force Microscopy

 


Nehar Celikkin (doktorantka)

e-mail: neharcelikkin@gmail.com

Telefon: +48 (22) 662 31 58

Fax: +48 (22) 234 87 50

 

Zainteresowania naukowe:
biodrukowanie 3D, obrazowanie uCT, hydrożele naturalne, inżynieria tkankowa kości

 

Wykształcenie:

2011- BSc. Chemical Engineering – Hacettepe University
2013- MSc. Biomedical Engineering – Trinity College Dublin/RWTH Aachen

Publikacje:

Celikkin N, Jakubcová L, Zenke M, Hoss M, Wong JE, Hieronymus T. Polyelectrolyte coating of ferumoxytol nanoparticles for labeling of dendritic cells. Journal of Magnetism and Magnetic Materials. 2015 Apr 15;380:39-45.

López-Noriega A, Quinlan E, Celikkin N, O’Brien FJ. Incorporation of polymeric microparticles into collagen-hydroxyapatite scaffolds for the delivery of a pro-osteogenic peptide for bone tissue engineering. APL Materials. 2015 Jan 1;3(1):014910.

Celikkin N, Kosik A, Constantini M, Swieszkowski W. Chitosan Methacrylate Coated 3D Printed Alginate Hydrogels for Tissue Engineering.Tissue Engineering PART A. 2015 Sep 1:21:S195-S196. 

Celikkin N, Mastrogiacomo S, Walboomers F, Swieszkowski W, The effect of UV crosslinked hydrogels’ mechanical stiffness on osteogenic differentiation, Front. Bioeng. Biotechnol. Conference Abstract 10th World Biomaterials Congress. doi:10.3389/conf.FBIOE.2016.01.00434.

Celikkin N, Szlązak K, Jaroszewicz J, Święszkowski W, Golden hydrogel – hydrogels visible for µCT imaging in tissue engineering, European Cells and Materials 2016:31(Suppl. 1):p P85, Conference Abstract: TERMIS EU 2016

 


Chiara Rinoldi (doktorantka)

e-mail: Chiara.Rinoldi@inmat.pw.edu.pl

Telefon: +48 (22) 662 31 58

Fax: +48 (22) 234 87 50

 

Zainteresowania naukowe:
elektroprzędzenie, nanokompozyty, regeneracja ścięgien i więzadeł

 

 

Wykształcenie:

2012 – BSc Biomedical Engineering – Politecnico di Milano
2014 – MSc Biomedical Engineering: Biomechanics and Biomaterials – Politecnico di Milano

 


Maryla_Heljak

Maryla Moczulska-Heljak (doktorantka)

e-mail: Maryla.Moczulska@gmail.com

Telefon: +48 (22) 662 31 58

 

 

 

 

 

Wykształcenie

Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej,
Specjalizacja: Biotechnologia Przemysłowa

Publikacje:

Moczulska, M., Bitar, M., Święszkowski, W., Bruinink, A.,Biological characterization of woven fabric using two- and three-dimensional cell cultures, 2012, Journal of Biomedical Materials Research – Part A 100 A (4), pp. 882-893

Moczulska, M., Bitar, M., Świeszkowski, W., Bruinink, A.,Comparison of two cell culture set-up for identification of optimal textile scaffold regarding cell response, 2010, European Cells and Materials 20 (SUPPL. 1), pp. 34

Moczulska M, Bitar M, Lischer S, Swieszkowski W, A. Bruinink, Development of Textile Scaffolds for Bone Tissue Engineering, Tissue Engineering Part A Volume:14, Issue: 5, May 2008


bartekBartłomiej Wysocki (dokorant)

e-mail: wysocki.bartlomiej@gmail.com

Telefon: 48 22 234 8156
 

 

Zainteresowania naukowe:

druk 3D, niekonwencjonalne metody syntezy, nanomateriały węglowe, biomateriały, kompozyty metal-ceramika

 

Działalność biznesowa:

od 2016 – Prezes Zarządu Materialscare sp. z o.o. (www.materialscare.com), spółki spin-off działającej

przy Politechnice Warszawskiej zajmującej się produkcją implantów oraz ekspertyzami materiałowymi.

 

Wykształcenie:

2011 – Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej, Specjalizacja Biomateriały, Uzyskanie

tytułu magistra

2010 – Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej, Uzyskanie tytułu inżyniera

 

Staże:

2015 – University of Malta, Department of Metallurgy and Materials Science (Msida, Malta)

2013 – Jackson State University, Interdisciplinary Center for Nanotoxicity (ICN) (Jackson, MS, USA)

2012 – University of Erlangen-Nuremberg (Nuremberg, Niemcy)

2010 – Instytut Metali Nieżelaznych (Gliwice, Polska)

2009 – Mennica Polska S.A. (Warszawa, Polska)

 

Nagrody:

2016 – Fraunhofer Alliance: Najlepsza prezentacja na “Direct Digital Manufacturing Conference 2016” w

Berlinie, Niemcy

2013 – European Materials Research Society: Najlepsza prezentacja na “E-MRS Fall Meeting 2013” w

Warszawie

2013 – Jackson State University: Najlepsza prezentacja na konferencji “10th International Symposium

on Recent Advances in Environmental Health Research” w Jackson, MS, USA

 

Wybrane publikacje:

Wysocki B, Idaszek J, Szlązak K, Strzelczyk K, Brynk T, Kurzydłowski KJ, Święszkowski W. Post

Processing and Biological Evaluation of the Titanium Scaffolds for Bone Tissue Engineering, Materials.

2016; 9(3); IF: 2.61

Skibiński J, Ćwieka K, Kowalkowski T, Wysocki B, Wejrzanowski T, Kurzydłowski KJ. Influence of pore

size variation on the pressure drop in open-cell foams, Materials & Design. 2015; 87, 650-655; IF: 3.5

Wysocki B, Dybała B, Kurzydłowski KJ, Leszczynska D, Swieszkowski W, CNTs as ion carriers in formation

of calcium phosphate coatings, Surface Engineering. 2015; 31(10), 733-739; IF: 1.5

 

Zgłoszenia patentowe:

P.415814 (PL) – Sposób wytwarzania addytywnego trójwymiarowych obiektów ze szkieł metalicznych;

Żrodowski Ł, Wysocki B, Święszkowski W, Kurzydłowski KJ

P.415474 (PL) – Układ roboczy do laserowej obróbki proszków; Żrodowski Ł, Żrodowski C, Wysocki B,

Święszkowski W, Kurzydłowski KJ

14/866.785 (USA) – Method For Obtaining A Composite Coating On Titanium Implants For Tissue

Engineering; Wysocki B, Leszczyńska D, Kurzydłowski KJ, Święszkowski W

 

Wybrane prezentacje konferencyjne:

Wysocki B, Idaszek J, Buhagiar J, Cassar G, Szlązak K, Brynk T, Kurzydlowski KJ, Święszkowski W. The

influence of chemical polishing of titanium scaffolds on their mechanical strength and in-vitro cell

response, Warszawa, Polska, E-MRS Fall Meeting 2016

Wysocki B, Buhagiar J, Cassar G, Maj P, Krawczyńska A, Kurzydlowski KJ, Święszkowski W.

Characterization of Ti-6Al- 4V alloy processed by SLM and EBM technologies, Rawa Mazowiecka, Polska,

Advanced Manufacturing Technologies – AMT 2016

Żrodowski Ł, Wysocki B, Wróblewski R, Kurzydłowski KJ, Święszkowski W. The Novel Scanning Strategy

For Fabrication Metallic Glasses By Selective Laser Melting, Berlin, Niemcy, Direct Digital Manufacturing

Conference – DDMC 2016

Wysocki B, Kurzydłowski KJ, Święszkowski W. Characterization Of Solid And Porous Titanium Implants

Fabricated In Selective Laser Melting Process, Methods & Tools for CAE – concepts and applications,

Bochnia, Polska, 2015

Wysocki B, Strzelczyk K, Święszkowski W. Fabrication and chemical treatment of titanium scaffolds with

gradient pore size, Warszawa, Polska, Euromat 2015

Wysocki B, Idaszek J, Święszkowski W, Kurzydłowski KJ. Cell proliferation controlled by Selective Laser

Melting (SLM) process parameters, 27th Europen Conference on Biomaterialas, Krakow, Polska, 2015

Wysocki B, Święszkowski W, Kurzydłowski KJ. Porous Titanium Scaffold Fabrication For Bone Tissue

Engineering By Slm (Selective Laser Melting) Method, Berlin, Niemcy, Direct Digital Manufacturing

Conference – DDMC 2014

Wysocki B, Dąbrowski B, Dybała B, Święszkowski W, Leszczyńska D, Kurzydłowski KJ. Electrodeposition

of HAP-CNTs coating on Ti-6Al- 7Nb porous titanium scaffolds for bone tissue engineering fabricated by

Selective Laser Melting, Warszawa, Polska, E-MRS Fall Meeting 2013

Wysocki B, Zakaria ABM, Dybała B, Święszkowski W, Kurzydłowski KJ, Leszczyńska D. Fabrication of

hydroxyapatite-graphene composite coating on porous titanium scaffolds, 10th International Symposium

on Recent Advances in Environmental Health Research, Jackson, MS, USA, 2013

 


Katarzyna Zalewska-Wierzbicka (doktorantka)

e-mail: kzwierzbicka@gmail.com

Telefon: +48 (22) 662 31 58

 

 

 

 

 

Wykształcenie:

Wydział Chemii, Uniwersytet Łódzki

 


Karol biomaterialyKarol Szlązak (doktorant)

e-mail: karolszlazak@wp.pl

Telefon: +48 (22) 662 31 58

 

 

 

 

 

Wykształcenie:

Magister Inżynier – Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej, Zakład Projektowania Materiałów, specjalizacja – biomateriały

Zainteresowania naukowe:

rentgenowska tomografia komputerowa, kompozyty do regeneracji tkanki kostnej, polimery bioresorbowalne, inżynieria tkankowa

Publikacje:

Osica I., Szlązak K., Kapłan T., Cierech M., Wróbel K., Mierzwińska – Nastalska E., Bucki J.J., Święszkowski W. Badanie porowatości i nasiąkliwości wybranych tworzyw akrylowych stosowanych w protetyce stomatologicznej w wykonawstwie płyt protez. Przetwórstwo tworzyw 1 (151) styczeń-luty 2013

 


Alicja Kosik-Kozioł (doktorantka)

e-mail: alakosik@wp.pl

telefon: +48 (22) 662 31 58

Fax: +48 (22) 234 87 50

 

 

 

 

 

Wykształcenie:

2014- inż. Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, kierunek: Inżynieria Biomedyczna
2013- mgr inż. Wydział Chemii Politechniki Warszawskiej, kierunek Technologia Chemiczna, Specjalność: Synteza, kataliza i procesy wysokotemperaturowe
2012- inż. Wydział Chemii Politechniki Warszawskiej, kierunek Technologia Chemiczna

Publikacje:

Kosik A, Luchowska U, Święszkowski W. Electrolyte alginate/poly-l-lysine membranes for connective tissue development. Materials Letters. 2016;184:104-107

Kosik A, Bolek T, Wright M. C, Brinchmann J.E, Szöke K, Święszkowski W, Polylactide short fibers as reinforcement factor for bioprinted-laden chondrocytes alginate construct for cartilage regeneration, European Cells and Materials 2016;31:(1),P466

Kosik A, Vaquette C, Graham E, Chlanda A, Kumar S, Ivanovski S, Święszkowski W,  Hutmacher D. Investigation of the BMP-2 adsorption to different solvent-treated 3D PCL scaffolds. Front. Bioeng. Biotechnol.Conference Abstract: 10th World Biomaterials Congress. 2016

Wszola M, Idaszek J, Berman A, Kosik A, Gorski L, Jozwik A, Dobrzyn A, Cudnoch-Jędrzejewska A, Kaminski A, Wrzesien R, Serwanska-Swietek M, Chmura A, Kwiatkowski A, Swieszkowski W. Bionic Pancreas and Bionic Organs. How far we are from the success. Medtube Science, 2015

Celikkin N, Kosik A, Constantini M, Swieszkowski W. Chitosan Methacrylate Coated 3D Printed Alginate Hydrogels for Tissue Engineering. Tissue Engineering Part A. 2015;21:S195-S196

Kosik A, Swieszkowski W. Poly-l-lysine Coated 3d Printed Alginate Hydrogels for Cartilage Tissue Engineering. Tissue Engineering Part A. 2015; 21:S166-S166

Bogdan Ulejczyk, Krzysztof Krawczyk, Alicja Kosik “Comparative study of decomposition of tetrachloromethane using dielectric barrier discharge powered by different power supplies” 

Nagrody:

21-24.IX.2015- 2-ga nagroda na najlepszą prezentację posterową podczas konferencji FEMS Euromat 2015 (European Congress and Exhibition on Advanced Materials and Processes).

 


Zaneta KublikŻaneta Górecka (doktorantka)

e-mail: gorecka.zaneta@gmail.com

telefon: +48 (22) 662 31 58

 

 

 

 

Wykształcenie:

2015 – Politechnika Warszawska – Wydział Inżynierii Materiałowej, magister inżynier, specjalizacja: Biomateriały

2013 – Politechnika Warszawska – Wydział Mechatroniki, inżynier, Inżynieria Biomedyczna

Publikacje:

Górecka, Ż., Teichmann, J., Nitschke, M., Chlanda, A., Choinska, E., Werner, C., & Swieszkowski, W., Biodegradable fiducial markers for X-ray imaging–Soft tissue integration and biocompatibility. Journal of Materials Chemistry B, 2016.
Z. Gorecka, E Choinska, K. Szlazak, W. Swieszkowski, Increase of radiopacity of PCL scaffolds for their in vivo monitoring using x – rays imaging, European Cells and Materials, (2016) 31:Suppl.1, P207
K.Szlązak, A. Chlanda, J. Rębiś, J. Idaszek, Ż. Kublik, J. Jaroszewicz, M. J. Woźniak, W. Święszkowki, Obrazowanie trójwymiarowych rusztowań kostnych zasiedlonych komórkami macierzystymi, Przetwórstwo Tworzyw, 1, st-luty, 2014.
Z.Kublik, J.Idaszek, W.Święszkowski, Fabrication of porous poly(3-hydroxybutyrate-co-3-hydroxyvalerate) scaffolds using a Rapid Prototyping Technique/ Wytwarzanie porowatych rusztowań z poli(3-hydroksymaślanu-co-3-hydroksyvalerianu) za pomocą techniki szybkiego prototypownia, Engineering of Biomaterials Inżynieria Biomateriałów, 116-117, 2012, 79-81

 


Maciej Łojkowski (doktorant)

e-mail: maciek.lojkowski@gmail.com

telefon: +48 (22) 662 31 58

 

 

 

 

 


 

David Martínez Pérez (doktorant)

e-mail: davidmp86@gmail.com

Telefon: +48 (22) 662 31 58

 

 

 

 

 

 

Wykształcenie: 

 • licencjat: Nanoscience and Nanotechnology in Autonomous University of Barcelona.
 • studia magisterskie: Neuroscience in Autonomous University of Barcelona

Staże naukowe:

 • AG Biophotonics group in Philipps University (2013. Marburg, Germany).
 • Neurodegenerative Diseases group in Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR) (2014. Barcelona, Spain).
 • Nanostructured Functional Materials group in Institut Català de Nanociència i Nanotecnología (ICN2) (2015-16. Bellaterra, Spain)

Nagrody:

 • Zwycięzca 5th Scientific Photography Competition at Vall d’Hebron Research Institute

Udział w konferencjach:

 •  Poster presentation. 09-11/11/2015. Crossing Biological Barriers – Advances in Nanocarrier Design for Targeted Drug Delivery. Dresden (Germany). “Novel lysosomal therapeutic based on nanotechnology for Parkinson’s disease”.
 • Poster presentation. 21-23/09/2015. Nanobioapp2015. Latest advances on Nanomaterials for Biomedical applications. Barcelona (Spain). “PLGA based nanoparticles: a new nasal drug delivery system for Parkinson’s disease associated to GBA mutations”.
 • Poster presentation. 08-09/06/2015. HINT. Biomedical, health and bio-related applications of hybrid materials. Bellaterra (Spain). “New lysosomal therapeutic strategies for Parkinson disease”.
 • Poster presentation. 02-05/06/15. Bio-research UAB congress. Science and Bio-science faculty. Bellaterra (Spain). “β-Glucocerebrosidase encapsulation in PLGA nanocapsules and study of its stability as a promising treatment for Parkinson’s disease”. 

 


 

Byli członkowie grupy


RobertSzosz_Wwa2015Dr hab. Robert Szoszkiewicz

 

 

 

 

 

 


oberoberDr Przemysław Oberbek

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Dr inż. Ewelina KozikowskaEwelinaZawadzak

 

 

 

 

 

 

 


bogdan dąbrowskiDr inż. Bogdan Dąbrowski

 

 

 

 

 

 

 


AgnieszkaWitecka

Dr inż. Agnieszka Witecka

 

 

 

 

 

 

 


Aleksandra Kucharska fotAleksandra Kucharska (doktorantka)

 

 

 

 

 

 

 


tomek_jaroszewicz

Tomasz Jaroszewicz (doktorant)