Grupa Biomateriały

Obszary badawcze: prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej oraz świadczenie usług w zakresie badań materiałów i produktów stosowanych w medycynie. W szczególności, celem Grupy jest opracowywanie i wdrażanie do praktyki medycznej nowej generacji biomateriałów – implantów oraz produktów inżynierii tkankowej. Z tym wiąże się również prowadzenie badań w celu zdefiniowania mechanizmów odpowiedzialnych za formowanie się nowej tkanki, opisu oddziaływania pomiędzy biomateriałem a tkanką oraz charakteryzowanie procesów degradacji biomateriałów w organizmie ludzkim. Działania Grupy koncentrują się głównie w obszarze badań z zakresu materiałów dla ortopedii oraz stomatologii.
Obserwuj nas na Twitterze: https://twitter.com/BiomaterialsG

bio-grupa 2016 foto sc