«

»

Jan 26 2016

Habilitacja

Dr hab. Robert Szoszkiewicz otrzymal habilitację w dziedzinie nauk biologicznych w dyscyplinie biofizyka na mocy uchwały Rady Wydziału Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN z dn. 17 listopada 2015 r. Na zdjęciu, z dyplomem otrzymanym 26 stycznia 2016 r.

dr hab. Robert Szoszkiewicz