«

Jul 23 2020

Oferta Pracy dla Doktoranta Stypendysty

openn positions - Copy
Oferta pracy nr ref. Doktorant Bio2020
 
Nazwa jednostki:  Wydział Inżynierii Materiałowej, Politechnika Warszawska
Grupa badawcza: BioMaterials www.bio.materials.pl
 
Stanowisko: Doktorant 
 
 
Wymagania:
Wykształcenie: Ukończone studia II stopnia, preferencyjnie w dyscyplinie Inżynieria materiałowa lub dyscyplinach pokrewnych tj. inżynieria biomedyczna, nauki chemiczne, inżynieria chemiczna
Doświadczenie: Mile widziane doświadczenie w obszarze biomateriałów polimerowych i technik druku 3D   
Język: Biegła znajomość języka angielskiego przynajmniej na poziomie B2 lub równoważnym
 
Tematyka i opis zadań:
“Nowe biomateriały do wytwarzania technikami druku 3D bioimplantów cewki moczowej”
Głównym celem doktoratu jest opracowanie biomateriałów, z których możliwe będzie wytworzenie technikami druku 3D bioimplantów do leczenia rekonstrukcyjnego wad cewki moczowej u dzieci oraz dorosłych. Główną przyczyną podjęcia badań jest duża skala problemów urologicznych u dzieci i osób dorosłych związanych z wady cewki moczowej oraz niemal zupełny brak implantów, które umożliwiałyby właściwą rekonstrukcję tego istotnego narządu układu moczowego. Badania będą podzielone na trzy etapy: i) opracowanie i charakteryzacją biomateriałów do druku 3D, ii) opracowanie technologii druku 3D bioimplantów cewki moczowej; iii) ocena funkcjonalna wytworzonych bioimplantów w testach in vitro. Zakłada się, że zastosowanie biomateriałów kompozytowych na bazie hydrożeli i technik druku 3D pozwoli na wytworzenie w pełni biozgodnych i biofunkcjonalnych implantów cewki moczowej.
 
Termin składania ofert: 
17 sierpnia 2020, 00:00
 
Warunki zatrudnienia:
Stypendium naukowe na okres 36 miesięcy. 
Początek zatrudnienia październik 2020r.
 
Forma składania ofert: 
 
Wymagane dokumenty:
– list motywacyjny
– CV z opisem osiągnięć naukowych i dorobku naukowego
– wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych
 
Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi i zaproszenia na rozmowy kwalifikacyjne tylko wybranych kandydatów.