«

»

Feb 13 2020

Print-Aid ETN Workshop

Członkowie Biogrupy uczestniczyli w warsztatach organizowanych przez profesora Tom Coenye w ramach konferencji Skandynawskiego Towarzystwa Biomateriałów w Uniwersytecie w Gandawie w Belgii organizowanym od 4 do 5 Lutego 2020. Spotkanie umożliwiło na zacieśnienie współpracy i określenie przyszłych planów w obszarze druku 3D, biofilmów i antybiotyków.

EQFcSzuWkAAM4Lc