«

»

Apr 08 2020

Projekt „NADIMPLANT”

92467604_1891835610950000_4721602069847343104_oProjekt „NADIMPLANT” realizuje konsorcjum, którego partnerami są: firma Wychowański Sp. z o.o. (lider), Wydział Inżynierii Materiałowej PW oraz firma MaterialsCare Sp. z o.o., którego celem jest opracowanie konstrukcji i technologii wytwarzania nowatorskich bioaktywnych implantów stomatologicznych. W ramach projektu zostaną opracowane parametry druku 3D metodą selektywnego topienia laserowego z technicznie czystego tytanu (Ti-CP) oraz stopu Ti-6Al-4V (Ti Grade 5) dla wszczepów stomatologicznych o zmodyfikowanej architekturze (strukturze wewnętrznej) poprzez wykorzystanie porowatości otwartej oraz specjalnie zaprojektowanych kanałów wewnętrznych.

 

W realizacji prac w projekcieNADIMPLANT jest zaangażowany dr inż. Michał Gloc. Pomysłodawcami projektu są pracownicy Wydziału Inżynierii Materiałowej: prof. dr hab. inż. Jarosław Mizera, prof. dr hab. inż Wojciech Święszkowski, dr inż. Bartłomiej Wysocki, mgr inż. Agnieszka Chmielewska oraz właściciel firmy Wychowański Stomatologia i zarazem pracownik Warszawskiego Uniwersytetu Warszawskiego dr n. med. Piotr Wychowański. Projekt został wyróżniony Nagrodą Progress – Perła Innowacji przyznawaną przez magazyn ekonomiczny „Polish Market” i Główną Radę Instytutów Badawczych oraz otrzymał również dofinansowanie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu „Ścieżka dla Mazowsza” i będzie realizowany do marca 2023 r.

Więcej informacji: https://buff.ly/2RkLmVE https://buff.ly/2V9nJjT

Wychowanski Sp. z o. o. https://buff.ly/2JQsPfu

Wydział Inżynierii Materiałowej PW https://buff.ly/2VcENW2

MaterialsCare Sp. z o. o https://buff.ly/2JZdFFb