«

»

Oct 14 2015

Tematy prac inżynierskich i magisterkich

Proponowane tematy prac inżynierskich i magisterskich możliwych do wykonania w Biogrupie:

 

 • Zastosowanie hybrydowych rusztowań w regeneracji tkanki chrzęstnej.
 • Wytwarzanie i charakteryzacja kompozytów z dodatkiem grafenu.

 

 • Pomiary i porównanie własności nanomechanicznych i adhezywnych przykładowych włókien polimerowych używanych do produkcji biodegradowalnych rusztowań w nowoczesnych metodach regeneracji ludzkich ścięgien i wiązadeł.
 • Okrzemki jako naturalne kryształy fotoniczne: pomiary właściwości dyfrakcyjnych wybranych szkieletów okrzemkowych.
 • Okrzemki jako naturalne kryształy fotoniczne: modelowanie właściwości dyfrakcyjnych wybranych szkieletów okrzemkowych.

 

 • Wpływ degradacji na właściwości powierzchni włókien kompozytowych o osnowie biodegradowalnego polimeru.
 • Wpływ promieniowania X na degradację kopolimeru PLGA w środowisku wodnym.

 

 • Elektroprzędzone nanowłókna na bazie polimerów biodegradowalnych i przewodzących do zastosowań w inżynierii obwodowej tkanki nerwowej.
 • Optymalizacja wytwarzania oraz modyfikacja powierzchni elektroprzedzonych nanowłóknin do zastosowań w inżynierii tkankowej.

 

 • Ocena wpływu środka sieciującego na szybkość uwalniania antybiotyków z mikrosfer chitozanowych – magisterska.
 • Ocena przebiegu degradacji w warunkach in vitro kompozytów uretanowo-chitozanowych – inżynierska.
 • Zbadanie wpływu leków małocząsteczkowych na efekt pamięci kształtu polimerów uretanowych – magisterska.

 

 • Zaprojektowanie i wytworzenie techniką SLM tytanowego układu do badań interakcji komórkowych – praca inżynierska.
 • Badanie wpływu parametrów procesu wytwarzania SLM na właściwości zmęczeniowe tytanu – praca inżynierska.

 

 • Badanie wpływu fosforanów wapnia osadzanych podczas degradacji rusztowań kompozytowych w płynach imitujących środowisko fizjologiczne na ich właściwości mechaniczne.
 • Badanie wpływu napełniacza oraz średnicy włókien na kinetykę degradacji mieszanek polimerowych wytworzonych z polikaprolaktonu i kopolimeru kwasu mlekowego i glikolowego techniką szybkiego prototypowania.

 

 • Opracowanie i badanie właściwości mechanicznych podwójnie sieciowanych materiałów hydrożelowych.
 • Zaprojektowanie i wytworzenie hybrydowych rusztowań do regeneracji tkanki chrzęstno-kostnej.

 


Jeśli interesuje Cię, któryś z proponowanych tematów i jesteś gotowy podjąć pracę badawczą w naszym zespole, skontaktuj się z Profesorem Wojciechem Święszkowskich: wojciech.swieszkowski@inmat.pw.edu.pl lub skorzystaj z formularza kontaktowego: http://bio.materials.pl/nowa/kontakt/

prace badawcze biogrupa