Kontakt

Wydział Inżynierii Materiałowej,
Politechnika Warszawska,
ul. Wołoska 141,
02-507 Warszawa (Polska).