Sprzęt


3D-Bioplotter (EnvisionTEC, Niemcy)

bioscaffolder

System 3D-Bioplotter™ (EnvisionTEC, Niemcy), czyli precyzyjna maszyna drukująca oparta o technikę szybkiego prototypowania (Rapid Prototyping). System ten wspomagany programowaniem komputerowym CAD 3D wytwarza trójwymiarowe rusztowania (budując je warstwa po warstwie), których aplikacją jest inżynierii tkankowa.

System 3D-Bioplotter™ ma możliwość wytwarzania rusztowań o określonych parametrach wewnętrznych i zewnętrznych z materiałów polimerowych, metalicznych, ceramicznych a także z hydrożeli, które mogą stanowić osnowę dla zawiesiny komórek. Dzięki obecności specjalnych filtrów a także zastosowaniu komory laminarnej w której znajduje się urządzenie, możliwe jest wytwarzanie rusztowań komórkowych w sterylnych warunkach.

 


Bioskafolder (SYS&ENG, Niemcy)

bioscaffolder

Bioskafolder jest rodzajem drukarki przestrzennej do wytwarzania trójwymiarowych rusztowań na implanty tkankowe, wykonywane na miarę dla konkretnego pacjenta, z odpowiednią porowatością i architekturą.

W połączeniu z metodą szybkiego prototypowania – za pomocą specjalistycznego oprogramowania komputerowego – można zaprojektować każdy kształt. Dzięki temu Bioskafolder pozwala na produkcję rusztowań „na miarę”.

 

 


 

Plastometer – Instron

plastometer

Urządzenie Instron CEAST do prowadzenia badań umożliwiających wyznaczenie współczynników prędkości płynięcia w warunkach wielokrotnej zmiany obciążenia jest stosowane głównie do badań charakterystyki płynięcia polimerów. Wynikiem końcowym jest najważniejszy parametr stosowany w badaniach reologicznych – podatność materiału do płynięcia (lub stosunek współczynnika płynięcia).

http://www.instron.pl/wa/product/Modular-Melt-Flow-Multiple-Weight.aspx

 

 

 

 


Analizator termograwimetryczny – modułowy TGA Q5000 FTIR

tga-ftir

Analizator termograwimetryczny (TGA) jest termiczną wagą połączoną z kontrolerem komputerowym, wspartą specjalistycznym oprogramowaniem uzupełniającym systemu analizy termicznej.

 

Analizator termograwimetryczny mierzy wartość zmian masy materiału, zarówno w funkcji wzrostu temperatury lub izotermicznie; jako funkcja czasu w kontrolowanej atmosferze. Może być to używane do scharakteryzowania dowolnego materiału, który wykazuje zmiany masy i do określania przejść fazowych spowodowanych rozkładem, utlenianiem, czy dehydracją.

http://www.tainstruments.com/pdf/brochure/TGA_IR_Brochure.pdf

 

 

[spoiler]TGA pracuje w połączeniu ze spektrometrem FTIR.

Spektroskopia w podczerwieni z transformacją Fouriera (FTIR) jest techniką, dzięki której można uzyskać widma podczerwieni; absorpcji, emisji, transmitancję światła lub rozpraszanie Ramana ciała stałego, cieczy lub gazu. Spektrometr FTIR jednocześnie gromadzi dane spektralne w szerokim zakresie widmowym.

ftir

http://www.thermoscientific.com/ecomm/servlet/productscatalog_11152_10580_82243_-1_4[/spoiler]


Wytłaczarka Dwuślimakowa – Zamak

wytłaczarka

Wyrób na wytłaczarkach tworzyw sztucznych jest wytłaczany w sposób ciągły. Wytłaczarka w uproszczonym skrócie to układ plastyfikujący wraz z systemem regulacji temperatury (grzałki, wentylatory, czujniki) oraz przekładnia napędowa.

Wytłaczarka, którą posiadamy należy do typu wytłaczarek dwuślimakowych:

http://maszyny.zamakmercator.pl/przemysl/tworzyw-sztucznych/wytlaczarki/dwuslimakowe.html

 

 

 


Goniometr – Contact Angle System OCA

goniometr ocs

Za pomocą goniometru analizowane są kąty zwilżania różnych rozpuszczalników na powierzchni ciał stałych. Napięcia powierzchniowe płynów i swobodna energia powierzchni. Wszystkie stałe powierzchnie mogą być mierzonej. Kąty mogą być stosowane do obliczania swobodnych energii powierzchni cząstek stałych. Ustalenie kształtu kropel może być stosowane do określenia napięcie powierzchniowego cieczy w różnych temperaturach. Urządzenie pozwala na pomiary online i rejestracje filmów od temperatury pokojowej aż do 350° C, co umożliwia pomiary na stałych, jak i stopionych polimerach.

http://www.dpc.kt.dtu.dk/upload/centre/dpc/documents/instrumentation/dataphysics-measuring%20cas.pdf

 

 

 


Różnicowy Kalorymetr Skaningowy Q2000

dsc

Kalorymetry skaningowej (DSC) mierzy temperatury i przepływ ciepła związany z przejściami termicznych w materiale. Typowe wykorzystanie obejmuje: badanie, wybór, porównanie i funkcjonalną ocenę materiałów w zakresie badań, kontroli jakości oraz aplikacji produkcyjnych. Właściwości mierzone za pomocą technik DSC obejmują temperatury zeszklenia, krystalizację “na zimno”, zmiany fazowe, topnienie, krystalizację, stabilność produktu, stabilność oksydacyjną itp.

http://www.tainstruments.com/product.aspx?siteid=11&id=15&n=1

 

 

 

 


Modułowy Chromatograf Żelowy

Modułowy chromatograf żelowy serii 1200 Agilent (degazer, pompa, autosampler, termostat oraz detektor stężeniowy) połączony z 3-kątowym detektorem laserowym rozpraszania światła MiniDAWN TREOS oraz detektorem lepkościowym ViscoStar (oba z firmy Wyatt Technology).

 

 

 

 

 


Dynamic Mechanical Analysis Q800

q800 dynamic mechanical analysisZe strony producenta:

The Q800 is the world’s best-selling DMA, for very good reason. It utilizes state-of-the-art, non-contact, linear drive technology to provide precise control of stress, and air bearings for low friction support. Strain is measured using optical encoder technology that provides unmatched sensitivity and resolution. With its unique design, the Q800 easily outperforms competitive instruments and is ideal for high-stiffness applications, including composites.

SPECIFICATION:

 • Maximum Force: 18 N
 • Minimum Force: 0.0001 N
 • Force Resolution: 0.00001 N
 • Strain Resolution: 1 nanometer
 • Modulus Range: 10^3 to 3×10^12 Pa
 • Modulus Precision: ± 1%
 • Tan δ Sensitivity: 0.0001
 • Tan δ Resolution: 0.00001
 • Frequency Range: 0.01 to 200 Hz
 • Dynamic Sample Deformation Range: ± 0.5 to 10 000 μm
 • Temperature Range: -150 to 600°C
 • Heating Rate: 0.1 to 20°C/min
 • Cooling Rate: 0.1 to 10°C/min
 • Isothermal Stability: ± 0.1°C
 • Time/Temperature Superposition: Yes
 • RH Control: Optional

Więcej informacji: http://www.tainstruments.com/product.aspx?siteid=11&id=25&n=3


ElectroForce 5100 BioDynamic Test Instruments

Bose

Instrumenty testowe ElectroForce ® Biodynamic® zapewniają dokładne charakterystyki biomateriałów i próbek biologicznych w sterylnym środowisku. Instrumenty mogą być wykorzystane do oceny różnych próbek, w tym biomateriałów, rusztowań bezkomórkowych i zasiedlonych komórkami, próbek tkanek natywnych i innych produktów inżynierii tkankowej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ultramikrotom Leica EM UC7

mikrotom

Informacja ze strony producenta:

Ultramikrotom Leica EM UC7 zapewnia łatwe przygotowanie półproduktów w ultracienki sekcjach. Zapewnia doskonałe, gładkie powierzchnie biologicznych i przemysłowych próbek do badań TEM, SEM, AFM i LM. Ultramicrotome Leica EM UC7 to nowy standard łączący ergonomiczny kształt i innowacyjną technologię. Oferuje szereg ważnych cech i korzyści wynikających z użytkowania, zarówno wysoko wykwalifikowanym użytkownikom jak również absolutne początkującym.

Pracuje w zestawie z: Leica EM SCD500 oraz Leica EM TXP

 

 

 


Wysokopróżniowa napylarka Leica EM SCD500

napylarka

Napylarka do powlekania próbek przeznaczonych do analizy w najwyższej rozdzielczości FE-SEM

Leica EM SCD500 jest uniwersalną wysokopróżniową napylarką przeznaczoną do produkcji bardzo cienkich, drobnoziarnistych filmów metalicznych i przewodzących powłok węglowych dla analizy o najwyższej rozdzielczości FE-SEM

 

 

 

 

 


Trymer Leica EM TXP

trymer

Leica EM TXP jest urządzeniem frezującym, tnącym, szlifującym i polerującym próbki do badań na SEM, TEM i LM.

 

 

 

 

 

 

 


Skaningowy Mikroskop Elektronowy HITACHI SU 8000

Skaningowy Mikroskop Elektronowy firmy HITACHI SU 8000 jest urządzeniem przeznaczonym do badania struktury wewnętrznej biomateriałów oraz morfologii ich powierzchni w mikro- i nanoskali.
Urządzenie umożliwia uzyskiwanie obrazów struktury o rozdzielczości 1 nm przy napięciu 15 kV lub 1.4 nm przy napięciu 1 kV.

Zastosowanie jako źródła elektronów zimnej emisji polowej oraz opatentowanego przez firmę HITACHI systemu filtrowania ExB pozwala na obrazowanie powierzchni próbek nieprzewodzących. Możliwość zastosowania niskiego napięcia przyspieszającego pozwala na obrazowanie powierzchni próbek biomateriałów minimalizując uszkodzenia wywołane wiązką elektronową. Urządzenie wyposażone jest w szereg detektorów, które umożliwiają uzyskiwanie różnego typu kontrastu, co z kolei pozwala na uzyskanie pełnej informacji o strukturze materiału.

 

 

 


X-Ray micro-­CT SkyScan 1174 (portable) 

 

X-Ray micro - CT SkyScan 1174SkyScan to rewolucyjny laboratoryjny nano-CT skaner z rozdzielczością przestrzenną w zakresie kilkuset nanometrów. W ujęciu ilościowym jest równa lub lepsza niż rozdzielczość tomografu synchrotronowego. Po raz pierwszy prawdziwe tomografowe obrazowanie sub-micron jest dostępne w instrumencie laboratoryjnym.

Nano-CT wykorzystuje otwarte źródło promieniowania rentgenowskiego z katody LaB6, która osiąga bezprecedensowe Wielkości plamki ogniskowej <400nm.

[spoiler]W obszarze tak małej plamki ogniskowej, rozproszenie małokątowe poprawia detale obiektów aż do 150-200nm. Wyrafinowany manipulator pozwala na łatwe pozycjonowanie próbki i obrót z dokładnością lepszą niż 100 nm. Detektor promieni X oparty jest na zintensyfikowanym CCD o czułości pojedynczego fotonu. Obiekt jest skanowany w normalnych warunkach otoczenia, bez żadnego pokrycia, obróbki próżniowej czy innych metod preparacji. [/spoiler]

 

 

 


 

X-Ray micro-CT SkyScan 1172

 

X-Ray micro-CT SkyScan 1172Ze strony producenta:

The innovative flexible geometry of the SkyScan 1172 scanner is particularly advantageous over intermediate resolution levels, where scans are several times faster (to obtain the same or better image quality) compared to micro-CT systems with a fixed source-detector design. The new large format cooled x-ray digital camera achieves high spatial resolution without compromising sample size. Fast scan and reconstruction throughput is supported by a computer cluster option, which reconstructs scan datasets in less time than the scan duration in most cases, using several PCs in parallel. Cross section images are generated in a wide range of formats up to 8k x 8k pixels. The full range of SkyScan software for 2D / 3D quantitative analysis and for realistic 3D visualization supplied with all scanners.

SPECIFICATIONS:

 • X-ray source – 20-100kV, 10W, <5µm spot size or 20-80kV, 8W, <8µm spot size
 • X-ray detector – 11Mp, 12-bit cooled CCD fiber-optically coupled to scintillator
 • Maximum object size – 27mm in diameter (single scan) or 50mm in diameter (offset scan)
 • Detail detectability – 0.5µm at highest resolution
 • Reconstruction – single PC or cluster volumetric reconstruction
 • Optional stages – micropositioning, cooling, compression / tension
 • Radiation safety – <1µSv / h at any point on the instrument surface

Więcej informacji: http://www.bruker-microct.com/products/1172.htm

 

 

 


 

X-Ray nanotomograph SkyScan 2011 

 

X-Ray nanotomograph SkyScan 2011SkyScan 2011 to rewolucyjnY laboratoryjny skaner nano-CT o rozdzielczości przestrzennej w zakresie kilkuset nanometrów. Rozdzielczość przestrzenna w ujęciu ilościowym jest równa lub nawet epsza niż w tomografii synchrotronowej. 2011 nano-CT wykorzystuje źródło rentgenowskie typu otwartego z katody LaB6, którym osiąga rozmiar plamki ogniskowej <400 nm. W tak małym punkcie, rozpraszanie małokątowe poprawia detale obiektu do 150-200 nm. Manipulator umożliwia pozycjonowanie i obracanie obiektów z dokładnością lepszą niż 100 nm. Obiekt jest skanowany w normalnych warunkach środowiskowych, bez powlekania, próżni lub innego przygotowania. Oprogramowanie SkyScan umożliwia szybką objętościową rekonstrukcję, analizę ilościową 2D / 3D i realistyczną wizualizację 3D.

SPECYFIKACJA:

 • Źródło X-ray – open (pumped) type: 20-80kV, LaB6
 • Detektor X-ray – intensified 1280×1024 pixels, 12bit CCD with FireWire output     
 • Dokładność pozycjonowania – <100nm for rotation during scanning, <200nm overall stability     
 • Rozdzielczość przestrzenna – <150nm pixel size (isotropic), 400nm low-contrast (10%MTF)     
 • Wielkość obiektu – 0.2-1mm for max. resolution, 11mm max.diameter (9µm pixels)     
 • Przeciętny czas skanowania – 15-90min for entire object volume (1280x1280x900 pixels )     
 • Zabezpieczenie promieniowania – <1µSv / h at any point on the instrument surface

więcej informacji: http://www.skyscan.be/products/2011.htm


Mikroskop ze skanującą sondą – Bruker/Veeco MultiMode AFM NanoScope 8 with Peak Force QNM (Quantitative Nanomechanical Mapping)

afm

Mody: kontaktowy, bezkontaktowy, tapping, QNM

Mikroskop sił atomowych (ang. atomic force microscope, AFM) – rodzaj mikroskopu ze skanującą sondą (ang. scanning probe microscope, SPM).

Umożliwia uzyskanie obrazu powierzchni ze zdolnością rozdzielczą rzędu wymiarów pojedynczego atomu dzięki wykorzystaniu sił oddziaływań międzyatomowych, na zasadzie przemiatania ostrza nad lub pod powierzchnią próbki.

 • Tryb kontaktowy, w którym ostrze AFM odgrywa rolę profilometru badającego topografię powierzchni. Nacisk ostrza na powierzchnię wynosi od 10–7 N do 10–11 N, co powoduje, że obszar kontaktu pomiędzy ostrzem a powierzchnią próbki jest ekstremalnie mały. W tym trybie wykorzystywane są krótkozasięgowe siły oddziaływania międzyatomowego. Pomiędzy atomami na czubku ostrza a atomami próbki zachodzą bezpośrednie interakcje ich sfer elektronowych, a działające na ostrze siły odpychające powodują ugięcie mikrobelki.
 • Tryb bezkontaktowy, w którym odsuwając ostrze na odległość 1-10 nm, do obrazowania wykorzystywane są siły dalszego zasięgu, takie jak: siły magnetyczne, elektrostatyczne lub przyciągające siły van der Waalsa. W tej metodzie obrazowania nie mierzy się statycznego ugięcia dźwigni, ale wprawia się dźwignię w drgania o częstości zbliżonej do jej częstości rezonansowej za pomocą piezoelementu. Reakcją na siłę działającą na dźwignie jest zmiana amplitudy i częstości drgań, co jest informacją pozwalającą uzyskać obraz.
 • Tryb przerywany/cykliczny (tapping mode), w którym belka jest wprowadzana w drgania na tyle blisko powierzchni, że poza siłami długozasięgowymi znaczenie mają również siły krótkozasięgowe: ostrze cyklicznie uderza w powierzchnię.
 • Tryb QNM AFM – badanie właściwości nanomechnicznych

(wikipedia)


Mikroskop ze skanującą sondą – Mikroskop Sił Atomowych MFP-3D-Bio

afm bio1MFP-3D-Bio, to Mikroskop Sił Atomowych z Asylum Research Oxford Instruments, który jest zaprojektowany specjalnie do zastosowań biologicznych i badania biomateriałów.

AFM MFP-3D-Bio jest niezwykle uniwersalnym mikroskopem ze skanującą sondą na odwróconym mikroskopie optycznym IX-73 Olympusa. Skaner 3D pracuje w zakresie 90 µm z rozdzielczością 0,5 nm w kierunkach X i Y oraz 40 µm w osi Z, z rozdzielczością 0,3.

Oprócz podstawowego modu kontaktowego i oscylacyjnego (AC) skanowania, doskonałe właściwości MFP-3D pozwalają na dokładne pomiary właściwości mechanicznych próbek, takich jak: moduł sprężystości, odkształcenie, siły adhezji.

AFM jest wyposażony w akustyczną obudowę izolującą, stolik tłumiący drgania i podgrzewacz do szalek Petriego. Mikroskop może pracować w cieczy i powietrzu.

 

 
Więcej informacji:

https://www.asylumresearch.com/Products/MFP-3D-BIO/MFP-3D-BIOProduct.shtml

[spoiler]

schemat afm bioLiving_cell_PBS_solution v1[/spoiler]


Phenom proX desktop SEM

Phenom proX desktop SEMUniwersalny system analizy i obrazowania. Dzięki stacjonarnemu SEMowi Phenom proX można zbadać struktury próbki oraz ustalony ich skład pierwiastkowy.

Obserwowanie trójwymiarowych obrazów struktur mikroskopowych rozwiązuje tylko połowę problemu z analizą próbek, często należy zebrać więcej niż tylko dane optyczne. W tym przypadku dopełnienie badań załatwia w pełni zintegrowany i specjalnie zaprojektowany czujnik EDS.

EDS to technika, która analizuje promieniowanie rentgenowskie generowane przez bombardowanie próbki przez wiązkę elektronów. Detektor promieniowania-X i oprogramowanie sterujące są połączone w jednym zestawie z SEMem.

 

 

 

[spoiler]

Dane techniczne

Powiększenia 20 – 45,000x
Zakres wykrywania pierwiastków: C – Am
Długożywotne źródło wysokiej jasności (CeB6)
Zakres napięć: 5 – 15kV

(ze strony producenta)[/spoiler]


Mikroskop konfokalny – Leica TCS SP8

konfokal clearSkanujący laserowy mikroskop konfokalny umożliwia wykonywanie tzw. przekrojów optycznych preparatu. Stosowany jest w naukach biomedycznych jak również biofizycznych, biomateriałowych i materiałowych. Dzięki wysokiej rozdzielczości optycznej, wyeliminowaniu światła tła i możliwości obserwowania preparatów o znacznej grubości, możliwe jest obserwowanie poszczególnych składników komórek i odtwarzanie ich struktury trójwymiarowej na utrwalonych preparatach, a także obserwacje komórek i organizmów żywych.

Mikroskop konfokalny pracuje w układzie sprzężonym ze spektrometrem ramanowskim.

 

 

 

[spoiler]Mikroskop do technik konfokalnych wyposażony jest m.in. w stolik skanujący w osi Z, oświetlacz światła przechodzącego oraz oświetlacz fluorescencyjny z lampą rtęciową, obiektywy wyspecjalizowane do technik konfokalnych. Mikroskop umożliwia obrazowanie fluorescencyjne oraz obserwacje z użyciem kontrastu interferencyjnego. Głowica konfokalna posiada 3 kanały konfokalne wyposażone w detektory (zakres detekcji od 400 do 800nm) oraz pojedynczą zautomatyzowaną przesłonę konfokalną dla wszystkich kanałów konfokalnych. Mikroskop posiada system separacji światła wzbudzającego i fluorescencyjnego co umożliwia detekcje bardzo słabych sygnałów. Układ jest wyposażony w dwa lasery: laser HeNe 633 nm oraz wielomodowy laser Ar (458 nm, 476 nm, 488 nm, 514 nm). Linie laserowe wyposażone są w system do płynnej regulacji intensywności wiązki laserowej. Oprogramowanie umożliwia m.in. wielokanałową rejestrację obrazów konfokalnych, skanowanie sekwencyjne, nakładanie obrazów z różnych kanałów konfokalnych, trójwymiarową rekonstrukcję i animację zdjęć, rejestrację obrazów z różnych obszarów pola widzenia oraz dekonwolucję zarejestrowanych zdjęć.[/spoiler]


Spektrometr Ramana – Renishaw

raman i konfoWyposażony jest w dwa detektory, dwie siatki dyfrakcyjne (1800 linii/mm, 1200 linii/mm), zestaw do analizy polaryzacyjnej dla zakresu VIS/NIR. Graniczna rozdzielczość spektralna wynosi < 1cm-1 w obszarze widzialnym. Urządzenie umożliwia pomiar widm ramanowskich w zakresie od 100 do 4000 cm-1. Filtr Rayleigha spektrometru pozwala wykonywać badania ramanowskie od 100cm-1 dla długości fali 514nm /633nm, 100 cm-1 dla długości fali 785nm. Zestaw pracuje w transmisji i odbiciu. Wyposażony jest w trzy lasery wzbudzające (laser Ar 514nm, laser He-Ne 633nm oraz laser diodowy HPNIR). Spektrometr ramanowski posiada możliwość obrazowania/mapowania ramanowskiego wykorzystując metodę: punktową, liniową, oraz szybkie obrazowanie typu streamline lub linescan.

Spektrometr Ramana pracuje w układzie sprzężonym z mikroskopem konfokalnym.

 

 


ReaLizer SLM 50

Realizer SLMUrządzenie do realizacji technologii selektywnego przetapiania laserowego SLM (z ang. Selective Laser Melting) proszków w wersji stołowej. Urządzenie to umożliwia wytwarzania, na podstawie modelu komputerowego CAD, gotowych wyrobów o maksymalnej średnicy 70 mm i wysokości 40 mm.

[spoiler]Zakres grubości warstwy przetapianej od 20 do 50 μm pozwala na wytwarzania obiektów o niewielkich rozmiarach. Uwzględniając zakres zmian mocy lasera urządzenia od 20 do 100 W możliwe jest wytwarzanie elementów z równych materiałów oraz łączenia tychże materiałów ze sobą. Ze względu na niewielką przestrzeń roboczą, urządzenie jest dobrym rozwiązaniem dla wytwarzania elementów na bazie drogich materiałów proszkowych, np. złota, srebra, tytanu i jego stopów.[/spoiler]

 

 


FLUOstar Omega – fluorymetr, luminometr, spektrofotometr

FLUOstarOmegaCzytnik FLUOstar Omega to wielofunkcyjny czytnik mikropłytek – fluorymetr, luminometr i spektrofotometr z wbudowanym pełnym wyposażeniem i kontrolowany za pomocą oprogramowania komputerowego.

Czytnik wyposażony jest w wysokowydajną błyskową lampę ksenonową o min. dziesięcioletnim czasie życia. Czytnik FLUOstar pracuje w zakresie spektralnym od 240 nm do 740 nm (opcja do 900 nm) dla pomiarów fluorescencyjnych i luminescencyjnych oraz 220 – 1000 nm dla pomiarów absorbancji.

 

 
[spoiler]

Dostępne parametry mierzone:

 • Fluorescencja – intensywność (włączając FRET)
 • Fluorescencja – TR (włączając DELFIATM)
 • TR-FRET (włączając HTRF® i LanthaScreen™)
 • Luminescencja (flash i glow) włączając BRET (opcja)
 • Absorbancja (w zakresie 220 – 1000 nm) – skan spektralny
 • AlphaScreen® / AlphaLISA®

(ze strony producenta)[/spoiler]


Ława Laminarna ESCO

SONY DSCZe strony producenta:

Ławy laminarne Esco Airstream Vertical Laminar Flow Clean Benches” oferują sprawdzoną ochronę próbek i procesów, w których nie jest wymagana ochrona operatora. Pionowy przepływ laminarny ma pewną przewagę nad standardowymi ławami przepływowymi:

Kluczowe korzyści:

 • 4 klasa ISO
 • monitorowanie przepływu powietrza
 • oszczędzanie energii

 

 

 

 

 

 


Inkubator ESCO

SONY DSCZe strony producenta:

Inkubatory Esco CelCulture CO2 są szeroko stosowane w badaniach naukowych, do utrzymania i stymulacji wzrostu hodowli komórkowych. Typowe zastosowania obejmują inżynierię tkankową, zapłodnienia in vitro, neurologię, badania nad nowotworami, badania nad komórkami macierzystymi, medycynę regeneracyjną i inne badania dotyczące komórek ssaków.

 

Kluczowe korzyści:

 • System filtracji ULPA
 • 90oC cykl wilgotnej dekontaminacji, zatwierdzony przez HPA UK
 • Precyzyjna kontrola temperatury i gazu

 

 

 

 


Nanon-01A

nanonUrządzenie do wytwarzania skafoldów metodą elektroprzędzenia z roztworu. Umożliwia wytwarzanie nanowłókien polimerowych oraz kompozytowych o średnicach od kilku do kilku tysięcy nanometrów z roztworów polimerowych przy użyciu pola elektrycznego. Zaopatrzone w serię kądziołków (dysz o różnej budowie) oraz kolektorów o różnym kształcie umożliwia uzyskanie włóknin o różnej budowie włókien oraz mniej lub bardziej uporządkowanej strukturze (fakturze). Urządzenie umożliwia kontrolowanie parametrów procesowych, a także warunków otoczenia, co zapewnia stabilność i powtarzalność prowadzonych eksperymentów.

 

 

 

 

 

 

 

 


TC-3 load bioreactor system

ebers tc3Urządzenie do testów zmęczeniowych próbek polimerowych w zanurzeniu, mogące pełnić funkcję bioreaktora umożliwiającego mechaniczną stymulację próbki. Urządzenie wykorzystywane do badania wpływu cyklicznych obciążeń mechanicznych na proces degradacji hydrolitycznej. Komora bioreaktora umożliwiająca jednoczesną stymulację poprzez ściskanie oraz rozciąganie 3 próbek w jednakowy sposób. Parametry układu zadającego wymuszenie mechaniczne:

– maksymalna prędkość ściskania/rozciągania: 10 mm/s,
– maksymalna siła: 400 N,
– maksymalny zakres przesuwu: 33 mm,

TC-3 umożliwia pracę z:

 • poziome i pionowe rozmieszczanie wielu próbek,
 • próbkami badanymi w cieczy i w powietrzu,
 • substratami płaskimi, o kształcie prętów i cylindrów,
 • osiowym rozciąganiem i ściskaniem,
 • w warunkach jednoczesnego przepływu i odkształcenia,
 • w warunkach ciśnienia hydrostatycznego.

Więcej informacji  na stronie producenta.